Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Kukurydza>

Kiedy siejemy kukurydzę? Głębokość siewu, temperatura i szerokość międzyrzędzi

Obrazek

Kukurydza, soja i słonecznik, jako rośliny jare ciepłolubne konkurują ze sobą o miejsce w płodozmianie. Każdy z tych gatunków ma nieco inne wymagania, ale są pola, na które pasować będzie każdy z nich. Powodzenie w ich uprawie zaczyna się od wyboru odmiany dobranej do lokalizacji geograficznej pola. Jednak równie ważnym elementem ich agrotechniki jest przygotowanie do siewu i siew. Wchodzą w to takie elementy jak temperatura gleby i powietrza, wilgotność gleby, głębokość siewu, szerokość międzyrzędzi i obsada.

Tomasz Czubiński8 kwietnia 2023, 10:00

Z tego artykułu dowiesz się:

 • W jakiej temperaturze siać kukurydzę w zależności od typu.
 • Jakiej wilgotności gleby wymaga ziarno kukurydzy.
 • Głębokość siewu nasion kukurydzy.
 • Gęstość siewu kukurydzy.
 • Jakie międzyrzędzia zastosować w uprawie kukurydzy?

W jakiej temperaturze siać kukurydzę?

Minimalna temperatura gleby na głębokości umieszczenia nasion zależy od typu:
 • Odmianom typu flint (niezależnie od liczby FAO), z przewagą genetyki z wyżyn amerykańskich, wystarczy 6–8°C.
 • Odmiany typu dent, z genami z cieplejszych rejonów Ameryki Południowej i Środkowej wymagają minimum 8–10°C. 
Trzeba pamiętać, że jest to temperatura średnia dobowa. Na szczęście nie waha się ona tak bardzo, jak temperatura powietrza. Jednakże obecnie uprawiane odmiany coraz częściej zaliczane są do typów pośrednich, np. semi flint, czy semi dent. Mają one zatem wymagania pośrednie. Dlatego coraz częściej przy określaniu terminu siewu na podstawie temperatury gleby trzeba posługiwać się zaleceniami hodowcy.

Drutowce w kukurydzy – Jak rozpoznać i jak zwalczać?

Temperaturę powietrza cechują dużo większe wahania wiosenne niż gleby, zwłaszcza gdy jest ona odpowiednio nawilgotniona (woda ma wysokie tzw. ciepło właściwe i stanowi bufor termiczny). Z drugiej strony siew gatunków ciepłolubnych przypada w czasie, gdy tuż po nim, a zwłaszcza w fazie ich kiełkowania, jest duże ryzyko wiosennych przymrozków. Gatunki te mają jednak pewną odporność na spadek temperatury poniżej 0°C. 
Kukurydza wytrzymuje krótkotrwałe spadki temperatury od –5 do –7°C do fazy 5.–6. liścia, gdyż do tego momentu stożek wzrostu jest cały czas pod glebą. Może jednak nastąpić zmarznięcie pierwszych liści, ale rośliny są w stanie zregenerować się. Może to niestety wpływać na opóźnienie dalszego ich rozwoju, co może mieć znaczenie przy późnych odmianach na ziarno, które nie zdążą dojrzeć.

Wilgotność gleby – większe wymagania – większa masa ziarnika

Gatunki takie jak soja, słonecznik czy kukurydza mają większe wymagania co do wilgotności gleby w czasie siewu. Wynika to ze stosunkowo dużej masy nasion oraz w przypadku soi i słonecznika obecności w nich tłuszczu i białka jako substancji zapasowych, które potrzebują sporej ilości wody w celu ich hydratacji. Z tych trzech gatunków największe wymagania ma soja, która ma duże nasiona z tłuszczem i białkiem. Mniejsze ma kukurydza, która, choć zawiera głównie zapasową skrobię, to w zarodku jest także sporo tłuszczu i ogólnie ziarniak ma sporą masę. 

Głębokość siewu nasion kukurydzy

Ze względu na wysokie wymagania co do wilgotności gleby, nasiona kukurydzy powinny być siane na tyle głęboko, aby woda z gleby podsiąkała do nich oraz była pobierana przez okrywę nasion na drodze osmozy.  Z drugiej strony głębokość musi umożliwiać bezproblemowe przebijanie kiełka przez glebę. Zatem nasiona powinny być umieszczane na łożu ze wstępnie spulchnionej, a następnie dociśniętej gleby, a przykryte w miarę pulchną jej warstwą.


Czytaj także: Strategia odchwaszczania kukurydzy i buraków. Jak zaplanować dobry start?


Głębokość siewu zależy od kategorii gleby na stanowiskach o glebach ciężkich, które z jednej strony utrzymują dużo wilgoci, a z drugiej trudniej jest kiełkom je przebić, sieje się płycej, na lżejszych głębiej.
 • Kukurydzę ziarnową na glebach cięższych sieje się na głębokość 4,5–6 cm, a na lżejszych na 5–8 cm (głębiej z ww. zakresów gdy jest sucho).
 • Odmiany kiszonkowe siane zwykle w większej obsadzie, sieje się na zwięzłych glebach na podobną głębokość, a na lżejszych nieco płycej – 4,5–7 cm.

Gęstość siewu kukurydzy

Gęstość siewu (obsada) zależy od potencjału stanowiska oraz przeznaczenia. Nie inaczej jest w przypadku gatunków ciepłolubnych.
 • Kukurydzę na ziarno sieje się w obsadzie 6–11 tys. szt./m 2 ,
 • a odmiany na kiszonkę siać można w obsadzie 8–15 tys. szt./m 2 .
Niezależnie od typu odmian niższe zakresy stosuje się na glebach lekkich, o małym potencjale utrzymania wody w okresie wegetacji. Nie warto bać się niskiej obsady, zwłaszcza na polach o glebach zawodnych. Wtedy lepiej wybierać odmiany z kolbą typu flex, które nadrobią wielkością sprzyjające warunki.

Jakie międzyrzędzia zastosować w uprawie kukurydzy?

Kukurydzę można siać w szerokich międzyrzędziach. W uprawie na kiszonkę nic nie stoi na przeszkodzie, aby siać kukurydzę co 37,5 cm lub co 45 cm. Pozwala to na utrzymanie większego odstępu między roślinami w rzędzie. Z drugiej strony zmniejsza się przewiewność łanu i nie jest to zalecane na stanowiskach wilgotnych. Niezależnie od szerokości międzyrzędzi zachować trzeba jedynie obsadę dobraną do stanowiska. 

Tomasz Czubiński
fot: archiwum


Picture of the author
Autor Artykułu:Tomasz Czubiński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ten artykuł pochodzi z wydania 04/2023

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)