Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Kukurydza>

Kukurydza odwdzięczy się za głębszą uprawę

Obrazek

Plony kukurydzy są obecnie tak wyśrubowane, że każdy błąd w agrotechnice, zwłaszcza na początkowym etapie rozwoju lub niesprzyjająca pogoda powodują duże straty. Nie ma możliwości ingerencji w pogodę, ale warto zatem przyłożyć się do starannego przygotowania pola do siewu.

Janusz Biernacki24 lutego 2021, 13:40
Zmieniające się warunki klimatyczne spowodowały, że kukurydza, chociaż jest rośliną ciepłolubną i dość ekonomicznie gospodaruje wodą, wymaga starannej uprawy gleby, co nie zawsze było i jest obecnie respektowane. Ponadto, przy produkcji dużej ilości świeżej i suchej masy, jej potrzeby wodne od połowy lipca do połowy sierpnia wynoszą ok. 150 mm. Woda musi być jednak nie tylko pochłaniana przez glebę, ale także w niej magazynowana, co osiąga się dbałością o strukturę podczas przygotowania pola do siewu i długofalowo – poprawą zdolności retencyjnych.

Różne metody uprawy gleby
Prowadzone od szeregu lat przez Katedrę Agrobiotechnologii Politechniki Koszalińskiej badania dotyczą reakcji kukurydzy i gleby na bezorkowe technologie uprawy. Jedno z doświadczeń zrealizowano w 2018 r. na glebie lekkiej, kl. IVa. Przedplonem była pszenica ozima, po zbiorze której wysiano mieszankę mulczującą: owies, pszenżyto jare i peluszkę. Zlikwidowano ją wiosną broną talerzową, a glebę przygotowano do siewu 3. metodami:
  • uprawą orkową – orka na głębokości 23 cm,
  • uprawą bezorkową głęboką – z wykorzystaniem sztywnego kultywatora o odkładni cylindrycznej, pracującego na głęboko-ści 23 cm,
  • uprawą bezorkową płytką – użyto również kultywatora o odkładni cylin-drycznej, pracującego na głębokości 15 cm.
Kukurydzę na ziarno wysiano w pierwszej dekadzie kwietnia, w obsadzie 70 tys. szt./ha. Szczegółowe badania reakcji kukurydzy na zastosowane technologie prowadzono w fazie intensywnego wzrostu, tj. BBCH 39 (gdy rośliny wykształciły 9 kolanko) oraz po zbiorze, oceniając plon ziarna i jego strukturę

O szczegółowych wynikach badań i ich komentarz przeczytasz w wydaniu 3/2021 „top agrar Polska” na str. 116–119.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)