Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Kukurydza>

Kukurydzę na kiszonkę zbierz w terminie

Obrazek

Już przy zbiorze decyduje się przyszła jakość kiszonki. Warto pamiętać o kilku czynnikach, by zapewnić zwierzętom najlepszą paszę.

Jacek Daleszyński8 września 2017, 13:39
Spotkanie w Pawłowicach na imprezie Zielone Pola organizowanej przez firmę Osadkowski i Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Pawłowice poświęcone właśnie kukurydzy kiszonkowej rozpoczęło się od prezentacji odmian. Swoje kreacje zaprezentowały m.in. firmy Maisadour, LG i Syngenta. Sporo uwagi poświęcono terminowi zbioru roślin w zależności od zawartości suchej masy, która powinna się zawierać w przedziale 30–35%.
– Najpewniejszym sposobem określenia suchej masy jest wybór kilku roślin  pola, rozdrobnienie ich i wysuszenie. Najlepiej suszyć sieczkę w ilości 100g. Może to trwać 1–2 doby w warunkach pokojowych. Masę suszymy i ważymy w międzyczasie do momentu, aż przestanie tracić na wadze. Ubytek wagi oznacza bezpośrednio suchą masę.
Dyskusja toczyła się też nad wysokością korzenia roślin. Rolnicy zapytani o to jak wysoko kosić udzielali różnych odpowiedzi: 15, 20, a nawet około 40 cm (nad drugim kolankiem). Spora wysokość koszenia zapewnia dużo mniejszą ilość zanieczyszczeń, jednak jak się okazuje w porównaniu do wysokości koszenia 15 cm na polu pozostaje nawet 7–8 t/ha zielonej masy, która mogłaby znaleźć się w kiszonce.
– Otrzymujemy wtedy sieczkę o nieco mniejszej koncentracji energii, ale większa ilość włókna w paszy jest idealna dla karmienia również krów zasuszonych czy młodzieży – mówił przedstawiciel LG.

Z pola do silosu

Z pola przenieśliśmy się do gospodarstwa, gdzie zaprezentowane zostało pakowanie sieczki z kukurydzy w rękaw. Podczas załadunku aplikowany był preparat bakteryjny, który przyspiesza konserwację kiszonki. Ważne, by zawierał on szczepy, które odpowiadają za fermentację na różnych etapach zakiszania i wzajemnie uzupełniają się. Przedstawiciel firmy Osadkowski omówił konieczność doboru odpowiedniej folii i rękawów do zakiszania.
– Ważna jest grubość folii. Nie zawsze ta najgrubsza gwarantuje najlepsze zabezpieczenie zakiszanej masy. Ważna jest też jej elastyczność i przepuszczalność zapewniające utrzymanie wysokiej jakości kiszonki przez więcej niż jeden sezon.

Zbadaj kiszonkę

Przy silosie przedstawiciele LG omówili wyniki programu Ekspert Kiszonkowy z lat 2015–2016. Okazuje się, że w przypadku parametru suchej masy niespełna połowa zbadanych przez firmę sieczki mieściła się w przedziale suchej masy 30–35%. Nie za dobrze wypadł też parametr rozdrobnienia roślin podczas zbioru. Sieczka o długości 4–8 mm powinna stanowić od 65 do 95%, co udało się niespełna 40% zbadanych gospodarstw (2016 r.). Lepiej wypadło rozdrobnienie ziarna. W 2016 r. 79% sprawdzonych gospodarstw miało dobrze rozdrobnione ziarno w kiszonce.

Szczelny  i ubity silos

Podczas składowania kukurydzy w silosie warto zwrócić uwagę na jak najlepsze ubicie sieczki. Parametr ten powinien wynosić przynajmniej 220 kg/m3 kiszonki. Warto też odpowiednio zabezpieczyć pryzmę folią w taki sposób, aby warunki zewnętrzne nie obniżyły jej jakości, np. zaciekająca woda.

Spotkanie z cyklu Zielone Pola w Pawłowicach odbyło się 5 września 2017 r.

jd, fot. Daleszyński


1 z 8
Uczestnicy imprezy Zielone Pola.

Uczestnicy imprezy Zielone Pola.

2 z 8
Uczestnicy imprezy Zielone Pola.

Uczestnicy imprezy Zielone Pola.

3 z 8
Uczestnicy imprezy Zielone Pola.

Uczestnicy imprezy Zielone Pola.

4 z 8
Przedstawiciel LG omawiający zagadnienie suchej masy i wysokości cięcia.

Przedstawiciel LG omawiający zagadnienie suchej masy i wysokości cięcia.

5 z 8
Ładowanie sieczki w rękaw.

Ładowanie sieczki w rękaw.

6 z 8
Dyskusja przy silosie o parametrach kiszonki.

Dyskusja przy silosie o parametrach kiszonki.

7 z 8
Sprawdzanie stopnia ubicia pryzmy.

Sprawdzanie stopnia ubicia pryzmy.

8 z 8
Ocena długości sieczki w kiszonce.

Ocena długości sieczki w kiszonce.

Picture of the author
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)