Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Kukurydza>

Kukurydziany deficyt w zachodniej Polsce

Obrazek

Ostatni, 9 raport nt. suszy rolniczej wskazuje, że najbardziej zagrożone skutkami suszy są obecnie uprawy kukurydzy na ziarno i kiszonkę. Prognoza ta dotyczy przede wszystkim zachodniej połowy Polski.

Janusz Biernacki22 sierpnia 2022, 15:50
Mimo dość opadowego ostatniego weekendu, zwłaszcza w kilku rejonach kraju, gdzie opady mieściły się w przedziale od 50 do ponad 100 mm, susza rolnicza wycisnęła już swoje piętno na wielu uprawach polowych, zwłaszcza na zachodzie kraju. Do głównych poszkodowanych należą kukurydza na ziarno i kiszonkę, które już nie nadrobią zaległości w rozwoju. Ze względu na przedłużający się deficyt opadów wcześniej utraciły swój potencjał plonotwórczy. Rośliny na wielu plantacjach w zachodniej połowie Polski są niewyrośnięte, mają 70 do 100 cm, kolby są zredukowane lub nie wybiły się z pochwy łodygowej, a duża powierzchnia liści jest już bezpowrotnie zasuszona.
Aktualną skalę tego zjawiska prezentuje mapa (źródło IUNG) oraz zestawienie tabelaryczne. Z 2477 gmin w kraju drastyczne skutki suszy wystąpiły w 1091 i objęły 12,5% gruntów rolnych. Najwięcej krajowych gmin dotkniętych tym zjawiskiem jest w woj. wielkopolskim – 213 oraz w zachodniopomorskim – 112. Jednak bardziej dramatyczny wymiar ma %-owy ich udział.
  • 100 % gmin ze skutkami suszy rolniczej w uprawie kukurydzy ziarnowej odnotowano w woj. lubuskim
  • ponad 99% w woj. zachodniopomorskim
  • ponad 94% w woj. wielkopolskim
  • ponad 83% w woj. opolskim.
Czy zabraknie tam paszy?
Zapewne tak, dlatego część hodowców bydła mięsnego i mlecznego z tych rejonów poszukuje rezerw paszowych. Częściowo mogą liczyć na ofertę plantatorów upraw kukurydzy ziarnowej, którą wiele gospodarstw oferuje jako masę kiszonkową. Nie jest to jednak towar optymalnej wartości, gdyż brakuje mu energii pochodzącej z ziarna, a tego brakuje większości upraw dotkniętych drastyczną suszą.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)