Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Mezotrion w kukurydzy

Obrazek

Mezotrion to znana od lat substancja do zwalczania chwatów w kukurydzy. Najczęściej występuje ona w towarzystwie innych związków (sulfonylomoczniki i terbutyloazyna).

Tomasz Czubiński26 kwietnia 2016, 05:03

W roku 2016 firma Belchim Crop Proptection wprowadza na Polski rynek nowy herbicyd do odchwaszczania kukurydzy Temsa SC zawierający tę substancję solo. Mezotrion zwalcza szerokie spektrum chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych. Działa układowo i jest pobierany głównie przez liście, a częściowo także przez korzenie chwastów. Wykazuje największą skuteczność jeżeli zostanie zastosowany na chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów najpóźniej w fazie 2–4 liści. Przytulię czepną zwalcza  w fazie 1 okółka. Temsa SC może być dobrym partnerem o działaniu nalistnym do sporządzania mieszanin. Z nikosulfuronem środek jest stosowany w dawce 0,5–0,6 kg/ha przy jednoczesnym obniżeniu dawki partnera do mieszaniny. Środek Temsa SC może być stosowany w fazie od 2 do 8 liści kukurydzy. Jeśli środek jest stosowany samodzielnie to w zależności od stopnia zachwaszczenia i występujących chwastów, to powinno się zastosować dawkę 1–1,5 kg/ha.
tczPicture of the author
Autor Artykułu:Tomasz Czubiński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)