Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Kukurydza>

Omacnica zwalczana dzięki pomocy Evalio AgroSystem

Obrazek

Według przepisów dotyczących integrowanej ochrony roślin ważnym elementem jest określenie potrzeby zwalczania patogenów. Dlatego bardzo ważny jest monitoring występowania organizmów szkodliwych z wykorzystaniem systemów wspomagania decyzji (DSS). Firma DuPont ma spore doświadczenie we wprowadzaniu i prowadzeniu takiego systemu. Jest nim popularny SPEC - system do określania potrzeby zwalczania suchej zgnilizny kapustnych na rzepaku. Teraz przyszła kolej na kukurydzę.

20 marca 2014, 09:07

Najważniejszym szkodnikiem kukurydzy w Polsce jest omacnica prosowianka. Straty powodowane przez tego szkodnika są bardzo duże. Jeszcze większe znaczenie ma pogorszenie jakości plonu poprzez sprzyjanie porażenia przez grzyby Fusarium i nagromadzanie w ziarnie mikotoksyn. Firmy DuPont i DuPont Pioneer uruchomiły w 2013 r. pilotażowy program monitoringu omacnicy prosowianki - Evalio AgroSystem. Program ten pozwala, na wspomaganie podejmowania decyzji w oparciu o aktualne dane wykorzystywane w dobrej praktyce rolniczej i w zrównoważonym stosowaniu pestycydów. W sezonie 2014 w Polsce Evalio AgroSystem będzie dostarczał informacji dotyczących zasięgu i nasilenia występowania omacnicy prosowianki. Użytkownicy programu będą mieli dostęp do wyników monitoringu omacnicy, na podstawie odłowów w pułapkach świetlnych i feromonowych. Dane te umożliwią optymalizację terminu stosowania insektycydu w kukurydzy. Aby skorzystać z porgramu należy zarejestrować się na stronie internetowej: evalio.dupont.com.



Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)