Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Kukurydza>

Rodzina Dekalb powiększa się o kukurydzę kiszonkową

Obrazek

W 2022 roku na rynek wejdą nowe odmiany kukurydzy Dekalb – pojawią się m.in. odmiany kiszonkowe, których brakowało w ofercie firmy Bayer. Nie zabraknie także chemicznych nowości w przyszłym roku – także związanych z kukurydzą. 

dr Maria Walerowska21 października 2021, 09:54

W portfolio kukurydzianym pod marką Dekalb firmy Bayer do tej pory brakowało odmian kiszonkowych. Jednak już w 2022 r. paleta wzbogaci się właśnie o te odmiany.

– Kukurydza staje się jednym z najważniejszych zbóż na świcie. Hodowla kukurydzy Dekalb jest nastawiona nie tylko na podnoszenie potencjału plonowania nowych odmian. Priorytetem jest uniezależnienie plonowania od zmiennych warunków pogodowych. Niekorzystne warunki pogodowe mogą w znaczący sposób obniżyć wysokość i jakość plonu. Dlatego też celem naszego programu hodowlanego jest stworzenie odmian nie tylko wysoko, a przede wszystkim stabilnie, plonujących – w różnych warunkach uprawowych. Przykładem takich odmian są dwie nowości, które wprowadzimy na rynek w 2022 roku – mówi Antoine Bernet, szef działu Crop Science w Bayer.


Nowość - odmiany kiszonkowe Dekalb

Pierwszą nowością jest odmiana DKC3201 (FAO 240) z grupy średnio wczesnej o ziarnie typu flint/dent, przeznaczona do uprawy na kiszonkę, ale także na ziarno i polecana na różne stanowiska – w tym gleby słabe i średnie. Odznacza się bardzo dobrym wigorem wiosennym i tolerancją na chłody.

– Jest to odmiana nowej generacji, należąca do Programu FieldShield, który skupia wyselekcjonowane odmiany, posiadające zespół cech o najwyższej tolerancji na kombinację stresów takich jak tolerancja na okresowe niedobory wody w glebie, podwyższone temperatury, chłody wiosenne, a jednocześnie – o najwyższym plonowaniu i stabilności – przekonuje Katarzyna Gallewicz z firmy Bayer.

Druga nowość to odmiana DKC3204 (FAO 240) przeznaczona do uprawy na kiszonkę o bardzo wysokim plonie ogólnym suchej masy. Charakteryzuje się dobrym wigorem początkowym oraz wysoką tolerancją na wyleganie. Odmiana DKC3204 należy do nowego Programu Siloextra, skupiającego odmiany wyróżniające się pod względem cech jakościowych kiszonki: wysoką zawartością skrobi oraz bardzo dobrą strawnością włókna.

Od 2021 r. w firmie Bayer rozpoczęły się intensywne działania w segmencie kiszonkowym. Założono sieć kilkunastu doświadczeń z odmianami komercyjnymi i odmianami testowymi, które w kolejnych latach będą wprowadzane do oferty. Rozpoczęto także profesjonalne doradztwo w kwestii serwisu kiszonkowego – zarówno na polu, jak i w silosie.

FieldView – zmienny wysiew kukurydzy

W zintegrowanej ofercie dla kukurydzy, ważną rolę w ofercie Bayer odgrywają rozwiązania cyfrowe, jak choćby zmienny siew kukurydzy z wykorzytaniem platformy FieldView. Narzędzie to pozwala rolnikom na optymalne wykorzystanie nasion oraz pełne wykorzystanie potencjału plonotwórczego odmian kukurydzy Dekalb oraz potencjału stanowiska. Automatyczny skrypt zmiennego siewu FieldView w prosty sposób przygotowuje zalecenie zmiennego siewu kukurydzy, opierając się na historycznych zdjęciach satelitarnych, przypisanych do konkretnego pola. W ten sposób użytkownik platformy FieldView w kilka minut generuje mapy zmiennego siewu kukurydzy, a następnie wgrywa stworzone pliki do monitora sterującego precyzyjnym siewnikiem punktowym, który wykona siew zgodnie z zaleceniem. Mapy plonu dostępne na koncie FieldView nie tylko wskażą które miejsca na polu były bardziej plonotwórcze, ale dzięki pozostałym informacjom – pochodzących np. z siewnika – określą, która odmiana lub jaka gęstość siewu okazała się najbardziej efektywna. 

Nowa kukurydziana chemia 

Nasiona Dekalb zaprawione zostaną także nową zaprawą fungicydową Redigo M 120 FS, przeznaczoną do ochrony przed kompleksem grzybów z rodzaju Fusarium spp. i Phytium spp., będących sprawcami chorób zgorzelowych, atakujących siewki kukurydzy we wczesnych stadiach rozwojowych. Dwie substancje aktywne: metalaksyl (związek z grupy fenyloamidów) i protiokonazol (związek z grupy triazoli) działają kontaktowo i systemicznie. Produkt nadaje się do stosowania z zaprawami insektycydowymi w kukurydzy.

W 2022 Bayer wprowadza nowy herbicyd Capreno 547 SC (tembotrion 345 g, tienkarbazon metylu 68 g). Jest to środek o działaniu układowym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych (komosa, rdesty) i niektórych jednoliściennych (w tym chwastnicy jednostronnej). Środek należy stosować po wschodach od fazy 3 do 5 liści kukurydzy (BBCH 13-15). Środek należy stosować ze wspomagaczem olejowym Mero 842EC. Zalecana dawka jednorazowego zastosowania: 0,22–0,29 l/ha + 2,0 l Mero 842 EC. Picture of the author
Autor Artykułu:dr Maria Walerowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)