Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Kukurydza>

Susza, powódź i co dalej?

Obrazek

W wielu gospodarstwach już dziś wiadomo, że z powodu suszy zabraknie paszy 
dla zwierząt. Potrzebna będzie dodatkowa gotówka na jej zakup. Na jaką pomoc mogą liczyć zatem rolnicy poszkodowani na skutek niekorzystnych zjawisk pogodowych?

Grzegorz Ignaczewski19 czerwca 2015, 12:30

Duży niedobór opadów, szczególnie w centrum i na zachodzie kraju spędza sen z powiek niejednego gospodarza. W wielu miejscach uprawy i ozime i jare rokują bardzo słabo i nie ma co liczyć na dobre plony.

W najtrudniejszej sytuacji znajdą się teraz gospodarstwa z produkcją zwierzęcą – te nie tylko stracą na niższych zbiorach, ale i w wielu przypadkach będą musiały ponieść koszty zakupu dodatkowych pasz, by przetrwać do następnych zbiorów i nie likwidować produkcji.
Sytuacji nie poprawia fakt, że ubezpieczenia upraw rolnych na wypadek suszy praktycznie nie funkcjonują. Towarzystwa ubezpieczeniowe albo wcale nie chcą zawierać umów na ubezpieczenie takiego ryzyka, albo wyliczone składki są horrendalnie wysokie i odstraszają rolników od wykupowania polis. Poszkodowanym rolnikom pozostaje jedynie liczyć na pomoc państwa.

Konieczny protokół

Podstawą ubiegania się o jakąkolwiek pomoc, czy to związaną z wystąpieniem suszy, czy innej klęski żywiołowej jest oczywiście oszacowanie szkody. Zadanie to spoczywa na komisjach powoływanych w każdym z województw przez wojewodę. W każdej z gmin jest określony gminny zespół takiej komisji.

Jednak aby szacowanie szkód mogło się rozpocząć, w przypadku suszy konieczne jest stwierdzenia zagrożenia wystąpieniem takiego zjawiska przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Instytut ten na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa prowadzi monitoring suszy rolniczej w Polsce. gi

Więcej przeczytasz w najnowszym, lipcowym wydaniu "top agrar Polska" od str. 18.
Nie masz jeszcze papierowej lub elektronicznej prenumeraty? Możesz ją zamówić teraz korzystając z tego Formularza.


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)