Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Kukurydza>

Terbutyloazyna – następna substancja do odstrzału?

Obrazek

Terbutyloazyna jest jedną z popularniejszych substancji o działaniu doglebowym i nalistnym stosowaną w programach odchwaszczania kukurydzy. Jaki los zgotowali jej unijni urzędnicy?

dr Maria Walerowska28 maja 2021, 11:44

Preparaty zawierające w swoim składzie terbutyloazynę charakteryzują się stosunkowo długim działaniem. Zastosowane nalistnie często potrafiły zabezpieczyć plantację przed zachwaszczeniem wtórnym. Tymczasem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej znalazło się Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/824 z dnia 21.05.2021 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 540/2011 i (UE) nr 820/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej terbutyloazyna.

Pytanie – czegóż to chcą unijni urzędnicy od tej substancji? Otóż tym rozporządzeniem wprowadzone zostaje ograniczenie stosowania terbutyloazyny wyłącznie co trzy lata na tym samym polu w maksymalnej ilości 850 g/ha. Państwa członkowskie w razie potrzeby zmieniają lub cofają zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające terbutyloazynę jako substancję czynną w terminie do dnia 14 grudnia 2021 r., co oznacza, że firmy muszą do tego czasu zmienić etykiety. Dodatkowy okres na zużycie zapasów (zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009) upływa 14 czerwca 2022 r.

Co to oznacza w praktyce? 

– Niestety, powoli zaczynają się spełniać scenariusze, o których Państwu wspominałam od jakiegoś czasu. Ograniczenia w stosowaniu terbutyloazyny na pewno w pewien sposób utrudni planowanie zabiegów chwastobójczych w kukurydzy i powoli musimy zacząć przyzwyczajać się, że takich substancji, które z jednej strony działają dłużej, ale z drugiej także dłużej zalegają w glebie, może być coraz mniej – przewiduje dr hab. Łukasz Sobiech z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pozwolenie na stosowanie terbutyloazyny jest do końca 2024 r. i zobaczymy co dalej się stanie z tą substancją. Oznacza to także, że jeszcze w przyszłym sezonie możemy zastosować normalnie terbutyloazynę, ale już w kolejnych latach będą obowiązywać ograniczenia do jej stosowania na tym samym polu w dawce nie przekraczającej 850 g/ha w ciągu 3 lat. Wypada jedna z wygodniejszych substancji, to kolejne utrudnienie, ponieważ będzie zmuszało rolników do wykonywania 2 zabiegów. Powiedzmy sobie jasno – to nie jedyna substancja o działaniu doglebowym i nalistnym, ale to pewien krok, który pokazuje stosunek UE do tego typu substancji chwastobójczych – przewiduje dr hab. Łukasz Sobiech.

Limitowany S-metolachlor w Niemczech

W Niemczech od 2019 r. w niektórych regionach występują ograniczenia w stosowaniu s.cz. S-metolachlor. Dotyczy to przede wszystkim stanowisk piaszczystych, z wysokim poziomem wód gruntowych lub położonych blisko cieków wodnych. W tych regionach jak na razie obostrzenia dotyczą redukcji dawki do 40%.

Fot. agrarfoto


ZOBACZ TAKŻE: Najnowszy Atlas chorób dostępny jest na stronie www.agrarsklep.pl
Picture of the author
Autor Artykułu:dr Maria Walerowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)