Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Kukurydza>

Zakaz stosowania kukurydzy GMO podtrzymany. Które odmiany trafiły na listę nielegalnych w Polsce?

Obrazek

Zakaz stosowania genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy został utrzymany na ten rok. Ministerstwo rolnictwa zaktualizowało listę odmian, których wysiew w Polsce jest nielegalny i proponuję szybką ścieżkę legislacyjną. Inaczej prawdopodobny jest scenariusz wysiewu odmian GMO, szczególnie w południowo-zachodnich rejonach kraju, gdzie sezon pierwszych siewów wiosennych, przy ciepłej zimie, może rozpoczynać się już w połowie kwietnia.

wk13 lutego 2023, 13:33
Do konsultacji społecznych zostało skierowane rozporządzenia MRiRW „w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810”. W nim lista 332 odmian kukurydzy MON 810, których materiał siewny nie może być stosowany w Polsce. W efekcie w kraju dozwolona będzie tylko uprawa odmian konwencjonalnych.

Jakie odmiany kukurydzy są zakazane?

Zakaz stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 został w Polsce wprowadzony w 2013 r. Zakazane zostało wówczas stosowanie wszystkich odmian MON 810, jakie na ten dzień znajdowały się we Wspólnym Katalogu odmian roślin rolniczych prowadzonym przez Komisję Europejską.
Lista odmian zakazanych do stosowania w Polsce w 2023 r. będzie obejmować odmiany wpisane w 2022 r. do Wspólnego Katalogu, odmiany, które zostały z niego usunięte w 2022 r., jak również pozostałe odmiany, które zostały usunięte ze Wspólnego Katalogu w latach 2013-2021.

Aktualizacja wykazu odmian następuje na początku każdego roku kalendarzowego, przed rozpoczęciem siewów wiosennych.

Brak sprzeciwu Komisji Europejskiej i… rolników

- Komisja Europejska została poinformowana pismem MRiRW z 24 stycznia 2013 r. o wprowadzeniu zakazu stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 i przyczynach uzasadniających jego wprowadzenie. Do chwili obecnej Komisja Europejska nie zakwestionowała polskiego uzasadnienia – czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Czytaj także: Mała masa tysiąca nasion (MTN) też ma dobry potencjał plonotwórczy

W Ocenie Skutków Regulacji resort rolnictwa wyraził opinię, że biorąc pod uwagę funkcjonowanie zakazu od 28 stycznia 2013 r. i brak w latach 2013 – 2022 skarg ze strony rolników uprawiających kukurydzę wskazujących, że zakaz wpłynął na prowadzoną przez nich działalność, można domniemywać, że zakaz nie wpłynął na polskie gospodarstwa zajmujące się produkcją kukurydzy. Pomimo wcześniejszych sygnałów od środowisk sprzeciwiających się wprowadzeniu zakazu.
 • Powierzchnia uprawy kukurydzy w 2022 r. jest szacowana na 1,85 mln ha.
 • Liczba gospodarstw uprawiających kukurydzę w 2022 r. wg deklaracji dotyczących dopłat wynosi 263 950.

Konieczna szybka ścieżka legislacyjna - zakaz MON 810 w terminie pierwszych siewów

MRiRW proponuje, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Uzasadnieniem jest zapobieżenie zastosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 podczas wiosennych siewów. Zbyt długi czas oczekiwania na wejście w życie rozporządzenia może doprowadzić do zastosowania w siewie odmian nieobjętych zakazem w terminie pierwszych siewów wiosennych, szczególnie w południowo-zachodnich rejonach kraju, gdzie sezon ten, przy ciepłej zimie, może rozpoczynać się już w połowie kwietnia.

W których państwach UE obowiązuje zakaz uprawy kukurydzy MON 810?

Zakaz uprawy kukurydzy MON 810 obowiązuje także na terytoriach następujących państw Unii Europejskiej lub częściach ich terytoriów:
 • Walonia (Belgia),
 • Bułgaria,
 • Dania,
 • Niemcy (z wyjątkiem uprawy do celów badawczych),
 • Grecja,
 • Francja,
 • Chorwacja,
 • Włochy,
 • Cypr,
 • Łotwa,
 • Litwa,
 • Luksemburg,
 • Węgry,
 • Malta,
 • Niderlandy,
 • Austria oraz Słowenia.
wk
fot. envato.elements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)