Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Bydło>Obory>

NIE dla redukcji emisji amoniaku w Polsce

Obrazek

Już niedługo na posiedzeniu Rady Ministrów z inicjatywy Krzysztofa Jurgiela, ministra rolnictwa, zostaną poruszone kwestie związane z konsekwencjami wdrożenia do prawa polskiego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE (COM(2013)92 - dyrektywy NEC).

21 kwietnia 2016, 06:54

Procedura w drodze?
Projekt dyrektywy NEC przewiduje konieczność zmniejszenie emisji m.in. amoniaku poprzez stosowanie niskoemisyjnych praktyk w chowie zwierząt, czyli karmienia i utrzymania zwierząt, a także przechowywania i stosowania nawozów. Dyrektywa ta jest obecnie negocjowana pomiędzy Radą, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim.

NIE dla zmian
Stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest jednoznaczne: resort rolnictwa zdecydowanie sprzeciwia się proponowanym wysokościom pułapów redukcyjnych w odniesieniu do amoniaku. W jego ocenie zmiany są zbyt ambitne i wiązałyby się z koniecznością poniesienia wysokich kosztów dostosowawczych. Utrudnienia, które wiązałyby się z wdrożeniem w polskich gospodarstwach rolnych praktyk zmniejszających wielkość emisji amoniaku są zbyt duże i miałyby negatywny wpływ na konkurencyjność tych sektorów produkcji. Za wprowadzenie zmian w nowej dyrektywie NEC odpowiedzialne jest Ministerstwo Środowiska, które współpracuje z innymi resortami, w tym także z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zmiany tylko dla amoniaku
Projekt dyrektywy NEC dotyczy realizacji długofalowej polityki UE w zakresie zanieczyszczeń powietrza (pyły, gazy) i odnosi się do osiągnięcia określonych poziomów redukcji emisji szeregu zanieczyszczeń. Efektem prowadzonych w okresie 2014-2015 prac w Radzie UE jest m.in. propozycja wyłączenia metanu (CH4) z projektu dyrektywy NEC, co oznacza, że w odniesieniu do tego gazu nie byłyby ustanawiane krajowe limity redukcji. Usunięcie zobowiązań odnośnie metanu było możliwe dzięki staraniom m.in. Polski, w tym resortu rolnictwa.  dj

Fot. SierszeńskaWażne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)