Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Obory>

Zakaz wywozu obornika w weekendy i święta zatrzymany

Obrazek

Głośna sprawa ustanowienia przez radnych ze Strzelec Opolskich zakazu wywożenia obornika w święta i dni poprzedzające zakończyła się dobrze dla lokalnych rolników. Wojewoda Opolski uznał, że niektóre zapisy uchwały radnych nie są zgodne z prawem.

Aneta Lewandowska29 stycznia 2018, 16:49
Jak pisaliśmy kilka tygodni temu, w Strzelcach Opolskich radni miejscy zdecydowali, że od prawidłowo i w odpowiednim terminie wykonanego zabiegu na polu ważniejszy jest komfort mieszkańców miasta, którzy wielokrotnie skarżyli się na nieprzyjemne zapachy. W związku z protestami, radni postanowili wprowadzić zapis, który mówi o tym, że rolnicy nie będą mogli wywozić obornika, gnojówki i gnojowicy w niedziele, święta oraz dni poprzedzające, np. w soboty, które na wsi są normalnym dniem pracy. Podobnie jest z dniami poprzedzającymi wszystkie święta. W takim wypadku rolnicy mogliby nie zdążyć z wywozem, szczególnie przez ciężkie warunki pogodowe.

Krytyka lokalnych Izby Rolniczych i apele rolników zostały wysłuchane. Wojewoda opolski wydał bowiem rozstrzygnięcie na korzyść rolników. Okazało się bowiem, że niektóre zapisy nowej uchwały radnych są… niezgodne z prawem. Mowa tutaj o fragmencie Uchwały nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich: “Nawozy naturalne stanowiące m. in. obornik, gnojówkę i gnojowicę przeznaczone  do rolniczego wykorzystania nie mogą być stosowane:

  • w odległości mniejszej niż 100 m od istniejących budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej, przy czym odległość ta może być mniejsza po otrzymaniu uprzedniej zgody właścicieli nieruchomości tych budynków i obiektów;
  • w niedzielę, święta i dni je poprzedzające.

Jak napisano w uzasadnieniu decyzji wojewody:

W ocenie organu nadzoru regulując kwestie zasad stosowania nawozów naturalnych wykorzystywanych na cele rolnicze w ramach regulaminu utrzymania czystości i porządku, który zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 7 ustawy powinien obejmować wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, Rada Miejska w Strzelcach Opolskich przekroczyła zakres tego upoważnienia. W istocie bowiem ustaliła także zasady dotyczące po pierwsze, terenów, na których odbywa się produkcja rolnicza, a zatem nie wyłączonych z produkcji rolniczej, po drugie, zasady niedotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich. Nie można bowiem uznać, że kwestie związane ze stosowaniem obornika, który oczywiście powstaje w wyniku utrzymywania zwierząt gospodarskich, są działalnością związaną z utrzymaniem tych zwierząt.

Z tego powodu wojewoda uznał zapis za nieważny i argumentował:

Stąd stwierdzić należy, że zamieszczając w uchwale będącej przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia kwestionowane zapisy Rada Miejska w Strzelcach Opolskich przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 4 ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czym w sposób istotny naruszyła prawo, co skutkuje koniecznością wyeliminowania wadliwych zapisów uchwały z obrotu prawnego.

Tak więc rolnicy z Opolszczyzny, którzy do złej pogody, która krzyżowała im plany pracy w polu, mieli martwić się także zakazem wywozu nawozów naturalnych w niektóre dni, będą mogli spać choć trochę spokojniej.

al
fot. Sierszeńska


Picture of the author
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)