Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Bydło>Organizacja produkcji bydła>

15 mln zł dla przetwórców w 2018 roku

Obrazek

Wnioski na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" można składać od 30 marca 2018 r. Dofinansowanie sięga 50% inwestycji, a obejmuje aż 25 rodzajów działalności!Dorota Kolasińska27 grudnia 2017, 18:00

Z tego artykułu dowiesz się:

Wnioski będzie można składać od 30 marca do 29 kwietnia 2018 r w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Kto otrzyma wsparcie?

Pieniądze zostaną przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zajmują się przetwórstwem, wytwarzaniem, przechowywaniem i sprzedażą produktów rolnych. Lista beneficjentów jest długa, obejmuje aż 25 pozycji listy PKD, a wśród wykazu wykonywanych działalności znajduje się również przetwórstwo mleka i wytwarzanie serów. 

Jakie warunki i maksymalna pomoc?

Warunkiem otrzymania wsparcia jest zawarcie co najmniej trzyletniej umowy z producentami, grupami lub związkami, którzy będą musieli dostarczyć minimum 50% surowca do produkcji
W całym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewidziano 10 mln zł na przetwórstwo i wprowadzanie produktów na rynek oraz 15 mln zł dla producentów zrzeszonych w grupy producenckie lub związki. Minimalna pomoc wynosi 100 tys. zł. Po 90 dniach od zakończenia przyjmowania wniosków Prezes ARiMR ogłosi informację o kolejności przyjmowania pomocy. 

Zakres wsparcia

Zakres finansowania obejmuje koszty związane z budową, rozbudową, zakupem maszyn i urządzeń oraz wdrażania systemów jakości, przygotowanie kosztorysów i projektów. Wnioski na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" były składane od kwietnia do maja i od lipca do sierpnia.

Coraz więcej producentów mleka interesuje się rozpoczęciem działalności przetwórczej. Konsumenci szukają produktów lokalnych, wytwarzanych metodami tradycyjnymi w rodzinnych gospodarstwach. Częściej sięgają po produkty mniejszych przetwórni i przydomowych mleczarni.

dkolPicture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)