Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Bydło>Organizacja produkcji bydła>

Ile wody potrzebuje stado w czasie upałów?

Obrazek

Wraz z pierwszymi upałami bydło narażone jest na pojawienie się stresu cieplnego i zmniejszenie produkcyjności. Odpowiednia ilość pobranej wody jest kluczowa w ciągu gorących dni. Jak zapewnić dostęp do wody całemu stadu?

Aneta Lewandowska3 czerwca 2022, 14:26

Na pobór wody przez bydło wpływa wiele czynników, ale najważniejszymi są temperatura, wilgotność powietrza i spożycie paszy. Pierwsze upały w sezonie (pod koniec maja i na początku czerwca) są najbardziej stresujące dla młodego bydła: cielęta i młodzież nie są jeszcze zaaklimatyzowane do funkcjonowania w tak wysokich temperaturach. Bydło z reguły woli zimne pory roku. Śnieg i mróz nie stanowią dla nich problemu – piszemy o tym szerzej tutaj.

Stres cieplny nie tylko w środku lata

Gdy upał i wilgotność powietrza zbliżają się do poziomu stresu cieplnego, czyli 25 stopni Celsjusza i 50% wilgotności, należy pamiętać o podawaniu bydłu wody według schematu 4,5 litra wody na 0,45 kg suchej masy paszy według specjalistów Bovine Veterinarian (odpowiada to schematowi 1 galon wody na 1 funt paszy).

Kiedy pogoda zmienia się z chłodnych nocy i ciepłych dni na ciepłe noce i gorące dni, bydło spożywające 10-13 kg suchej masy będzie musiało mieć dostęp do ok. 90-115 l wody dziennie (25-30 funtów paszy/galonów wody). Później, w środku lata, w wyniku utrzymującego się stale upału, zwierzęta będą spożywały mniej paszy, więc i zapotrzebowanie na wodę się zmniejszy do ok. 75-95 litrów.

Ograniczony czas dostępu do wody: czy każde zwierzę piło?

Jak przypominają specjaliści Bovine Veterinarian, bydło w stresie cieplnym nie ma 24 godzin na pobranie dziennego zapotrzebowania na wodę. W zależności od warunków atmosferycznych, każda sztuka w stadzie powinna zostać napojona w ciągu 4 do 6 godzin. Oznacza to, że rury doprowadzające wodę do koryt i poideł powinny zapewniać taki przepływ wody, żeby każde zwierzę mogło swobodnie i w miarę szybko zaspokoić pragnienie.  

Należy upewnić się, że 100% stada w kojcu/na wybiegu/na pastwisku dotarło do poidła w ciągu 4-6 godzin, a w tym celu trzeba rozważyć szerokość i długość koryta oraz, w zależności od sposobu utrzymania, rozmieszczenie poideł.

W zależności od tempa picia, zakładany czas, jaki zwierzę musi spędzić przy korycie to od 7 do 22 minut dziennie. W zależności od liczby poideł/długości koryta należy zastanowić się, ile sztuk w stadzie zdąży faktycznie zaspokoić pragnienie.

Trzeba także pamiętać, że statystyka nie uwzględnia naturalnych zachowań bydła, takich jak wylegiwanie się przy korycie, chłeptanie i rozlewanie wody, zachowania agresywne lub zabawa, z których wszystkie w pewnym stopniu zakłócają dostęp do poidła.

Dobrze przygotowana infrastruktura

Podsumowując, specjaliści przypominają, że zaspokojenia potrzeb wodnych w oborze i na pastwisku jest tym bardziej istotne w kojcach "problematycznych", czyli takich, gdzie ograniczenie stresu cieplnego stanowi problem. Może się okazać, że dodanie dodatkowych zbiorników na wodę w celu zwiększenia dostępu do niej zmniejszy stres cieplny będący efektem zatłoczenia przy istniejących zbiornikach, słabego ruchu powietrza lub braku cienia.

Przeczytaj więcej o badaniach potwierdzających, że krowy chłodzone wentylatorami i spryskiwaczami lepiej reagują na stres cieplny, produkują więcej mleka i mają zdrowe wymiona.


oprac. al na podst. BovineVet

fot. EnvatoElementsPicture of the author
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)