Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Korekta cen w Europie

Obrazek

W krajach Wspólnoty zanotowano niewielki 0,5% wzrost cen skupu mleka.

Marcin Jajor24 kwietnia 2015, 10:09

Według ostatnich danych Komisji Europejskiej za 100 kg białego surowca europejskie mleczarnie płaciły w marcu 2014 roku średnio 31,98 euro, a więc o 0,5% więcej niż w lutym. Tym samym w ciągu dwóch ostatnich miesięcy obserwowana jest niewielka poprawa sytuacji na rynku. Spadki zapłaty za surowiec w styczniu i grudniu ub.r. sięgały bowiem prawie 4%.

Tradycyjnie najniższe stawki za mleko otrzymywali w marcu br. farmerzy w takich krajach, jak: Łotwa, Litwa i Estonia, odpowiednio 22,34, 23,20 i 25,20 euro/100 kg mleka. Na nieco lepszą zapłatę, ale nadal poniżej psychologicznej bariery 30 euro, mogli liczyć hodowcy bydła w Polsce. Przeciętna cena wynosiła 29,28 euro/100 kg (o 0,19 euro więcej niż w lutym). Dla porównania w tym samym czasie niemieccy, francuscy czy holenderscy farmerzy za 100 kg odstawionego w skupie mleka otrzymywali średnio odpowiednio: 30,88, 30,50 i 34 euro.

Ten obserwowany w EU bardzo nieznaczny wzrost cen wynika prawdopodobnie z mniejszej podaży mleka, której przyczyną była próba ograniczenia kar za nadprodukcję białego surowca w ostatnim roku kwotowym. Niestety, ten trend ma prawdopodobnie charakter tymczasowy. Rolnicy, chcąc nadrobić dotychczasowe straty ruszą bowiem zapewne w najbliższych miesiącach z produkcją mleka pełną parą, czemu tym bardziej będzie sprzyjał okres wypasu krów na trwałych użytkach zielonych.   mj (źródło: KE)Picture of the author
Autor Artykułu:Marcin Jajor
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)