Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Bydło>Organizacja produkcji bydła>

V Forum Rolników i Agrobiznesu: czy krowa szkodzi środowisku?

Obrazek

Sektor produkcji mleka, w tym przede wszystkim hodowcy krów mlecznych są oskarżani o negatywny wpływ na środowisko. Czy słusznie? Ile metanu produkują krowy i co należy zrobić, by zredukować globalną emisję tego gazu? – na te i wiele innych pytań odpowiadaliśmy podczas Sesji Mleko w ramach V Forum Rolników i Agrobiznesu.

Marcin Jajor27 listopada 2020, 06:00
Jednym z ważnych tematów, którym w ostatnich latach bardzo mocno żyje opinia publiczna, konsumenci a tym samym hodowcy bydła mlecznego jest wpływ produkcji zwierzęcej na zmiany klimatyczne. Jak podczas V Forum Rolników i Agrobiznesu, podkreślał prof. Zygmunt. M. Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, choć tak naprawdę za zjawisko podwyższenia temperatury planety przez obecne w jej atmosferze gazy cieplarniane odpowiada w główniej mierze dwutlenek węgla, to znacznie większą siłę rażenia ma metan. Cechuje się on bowiem 23 krotnie wyższym Global Warming Potential w stosunku do CO2, a więc wskaźnikiem, który określa skalę pochłaniana ciepła przez dany gaz (GWP dwutlenku węgla = 1).

To fakt!

Niestety, obok naturalnych źródeł emisji gazów cieplarnianych ich obecność jest związana również z działalnością człowieka, w tym rolnictwo i sektory z nim związane stanowią źródło ok. 13–14% emisji gazów cieplarnianych. Według naukowców, 95–97% ogólnej puli związanej ze zwierzętami gospodarskimi pochodzi od przeżuwaczy, w tym 63–64% od bydła, co wiąże się głównie to z procesami trawienia włókna surowego.

– Produkcja metanu jest faktem i pomimo, że jego skala nie uzasadnia do mówienia, że krowa jest najgorszą istotą chodzącą po Ziemi, to jednak warto temu problemowi poświęcić znacznie więcej uwagi niż do tej pory. Nie tylko w kontekście zmian klimatycznych ale także ok. 10% strat energii, wynikających właśnie z produkcji przez krowę metanu. Gdyby nie on, zwierzę wyprodukowałoby o ok. 10% więcej mleka, stąd redukując emisję metanu dbamy o większą efektywność produkcji mleka – mówił specjalista z UR w Krakowie.

Jak ograniczyć emisję metanu?

Jak podkreślał prof. Kowalski, największe efekty można uzyskać poprzez zmiany w żywieniu, a więc zwiększenie efektywności żywienia zwierząt. Lepsze pasze zwiększają intensywność produkcji, której nie towarzyszy proporcjonalny wzrost skali emisji metanu. Zatem zwiększenie wydajności zwierząt przy ograniczeniu ich pogłowia pozwoli wyprodukować podobną ilość mleka przy takiej samej lub niższej emisji metanu.

W kontekście redukcji metanu ważnym aspektem powinno być też ograniczenie brakowania krów, dzięki czemu będziemy utrzymywać mniej zwierząt potrzebnych na remont stada. Doskonaląc żywienie, poprawiamy płodność i wydajność krów, a tym samym zwiększamy czas użytkowania krowy. Jak podkreślał prof. Kowalski, już samo wydłużenie średniej ilości laktacji z 3 do 3,5 zmniejszy emisję metanu o 3%!

Bardzo obiecująco zapowiadają się także doskonalenie genetyczne zwierząt z wykorzystaniem selekcji genomowej oraz wykorzystanie w żywieniu bydła różnego rodzaju dodatków paszowych, w tym olejów roślinnych zawierających nienasycone kwasy tłuszczowe, ekstraktów roślinnych, dodatków specjalnych (wodorostów), drożdże czy szczepionek anty-metanogennych. Na ogromny potencjał wskazują też wyniki badań o zastosowaniu w dawce pokarmowej związku o nazwie 3-nitrooxypropanol. Jest o co walczyć...

– W przypadku ponad 22 mln krów w UE, które produkują ok. 156 mln kg mleka rocznie – skala ograniczenia emisji metanu o 25% – odpowiada rocznej emisji CO2 wynikającej z użytkowania prądu w 5,5 mln domów, tj. oświetleniu całej Daniu i Szwajcarii – mówił prof. Kowalski.

opr. mj


Picture of the author
Autor Artykułu:Marcin Jajor
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)