Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Polmass się odwoła

Obrazek

Nie stygną emocje w sprawie decyzji Tomasza Chróstnego, prezesa UOKiK, na podstawie której spółka Polmass została objęta sankcjami w wysokości ponad 2,5 mln zł.

Marcin Jajor22 marca 2021, 12:00
Jak informował Urząd w komunikacie, wraz z firmą Agro-Netzwerk Polska przedsiębiorcy podzielili pomiędzy sobą rynek w zakresie sprzedaży preparatów mlekozastępczych dla cieląt.

W przysłanym do naszej redakcji oświadczeniu ze strony Polmass S.A., firma zaznacza, że nie dopuściła się zarzucanych praktyk, zaś decyzja Prezesa UOKiK została wydana bezpodstawnie oraz pozbawiona jest podstaw prawnych i faktycznych (…). Oparta została na stronniczych oświadczeniach konkurenta spółki, który podjął współpracę z Urzędem w zamian za redukcję kary pieniężnej.

Polmass S.A. podkreśla też, że w swojej działalności kieruje się zasadami praworządności i uczciwości handlowej, przestrzegając standardów obowiązujących na polskim rynku. Dodatkowo, spotyka się z silną presją ze strony konkurentów, w szczególności dużych międzynarodowych korporacji i pomimo tej presji była wielokrotnie nagradzana certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play" – 
za stosowanie zasad etycznego biznesu.

Firma wyjaśnia też, że w trakcie postępowania administracyjnego dostarczała UOKiK wszystkich żądanych informacji, wierząc
 w wyjaśnienie bezpodstawnie stawianych zarzutów. Dotyczyły one zasad współpracy z kontrahentami,
 które: „W żadnym aspekcie nie naruszały zasad prawa konkurencji. Przeprowadzone postępowanie nie wykazało również negatywnych skutków rynkowych rzekomych działań Polmass S.A.”. Firma zwraca też uwagę, że decyzja UOKiK jest nieprawomocna i służy od niej odwołanie, z czego – jak informuje – firma skorzystała, wierząc bezstronną i niezawisłą ocenę sądu.

O stanowisko zapytaliśmy także firmę Agro-Netzwerk Polska: „Informujemy, że nie widzimy potrzeby polemizowania z subiektywnymi odczuciami autorów (powyższego – przyp red.) oświadczenia. Jesteśmy przekonani, że właściwym miejscem do wyrażania stanowiska dotyczącego decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i zgromadzonego materiału dowodowego, są organy władzy publicznej wyznaczone do rozpoznawania zaistniałej sprawy. Jednocześnie, Agro-Netzwerk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekazała oświadczenie firmy Polmass spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kancelarii JJW Jakub Janeta i Wspólnicy celem ewentualnego podjęcia dalszych kroków prawnych".

mj/Fot. Sierszeńska


Picture of the author
Autor Artykułu:Marcin Jajor
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)