Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Cisza po apelu o strategię

Obrazek

Dobrostan zwierząt, zrównoważony rozwój i walka z ASF to główne tematy zjazdu PolPig, który odbył się we Warszawie. Członkowie i uczestnicy spotkania apelują o aktywność polityków, wspierającą polski sektor trzody chlewnej. Propozycję kluczowych elementów przesłali 25 sierpnia, jednak odpowiedzi i działań brak. Zdaniem Aleksandra Dargiewicza - prezesa PolPig - powstała cisza bardzo niepokoi.

 

Anna Kurek6 października 2022, 09:21

Coroczny zjazd pracodawców i producentów trzody chlewnej oraz ekspertów w zakresie hodowli i produkcji trzody jest spotkaniem, gdzie poza omówieniem bieżących problemów w produkcji  podsumowano najważniejsze tendencje, a także nakreślano prognozy na przyszłość.

Wśród prezentacji, wykładów i rozmów kuluarowych przewijało się przekonanie o niezbędności działań w zakresie dobrostanu zwierząt i ochrony ich zdrowia prowadzącego do ograniczenia zużycia antybiotyków, zrównoważonego rozwoju oraz skutecznej walki z ASF. Zwłaszcza to ostatnie może pozwolić zmniejszyć straty w polskim sektorze wieprzowiny. 

- Rozwoju polskiej produkcji trzody chlewnej i dążenia do zapewnienia samowystarczalności żywnościowej Polski nie będzie, bez zbudowania strategii wzmacniania producentów i przetwórców świń -uważa Aleksander Dargiewicz. 

Uczestnicy spotkania dzielili się swym zaniepokojeniem brakiem reakcji na sformowane i przesłane na ręce ministra rolnictwa i rozwoju wsi propozycje zmian i kierunków polskiej strategii rozwoju sektora wieprzowiny i przetwórstwa mięsnego.

Pismo zawierało konkretne kierunki rozwoju sektora wraz z propozycjami zmian, które mogą nie tylko umocnić branżę, ale także zapewnić rozwój polskiego rolnictwa. Wśród propozycji bowiem znalazły się zarówno kwestie nawożenia naturalnego, możliwości dostępności do ziemi rolniczej i przestrzeni produkcyjnej na terenach wiejskich jak i nowych sposobów zabezpieczenia się przed ASF.Picture of the author
Autor Artykułu:Anna Kurek
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)