Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Świnie>Organizacja produkcji świń>

Kiedy brakować lochy ze stada? Planowanie grup technologicznych

Obrazek

Kiedy brakować lochy ze stada, a które z nich jeszcze pozostawić do dalszej produkcji? Jak ocenić jakość loszek hodowlanych? Podpowiadamy, jak zaplanować i prowadzić wymianę stada!

Anna Kurek5 czerwca 2023, 13:49

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Planowe prowadzenie produkcji a zdarzenia losowe
 • Wiek stada loch
 • Profil wiekowy stada loch i grup technologicznych
 • Poziom brakowania loch
 • Procentowy udział loch w cyklu
 • Prawidłowa i niekorzystna struktura wiekowa stada
 • Co wpływa na brakowanie?
 • Dokładna dokumentacja do planowania
 • Kwalifikacja do brakowania
 • Jakość loszek
 • Wpływ poziomu brakowania na cykl reprodukcyjny

Podstawą prawidłowej i efektywnej produkcji każdej fermy trzody chlewnej jest stado loch. Niezależnie od koniunktury na rynku, nie można rezygnować z dobrych praktyk hodowlanych, polegających na wyliczeniu i realizowaniu założeń produkcyjnych – jedną z nich jest planowana wymiana loch w stadzie i wprowadzenie w miejsce starych loch – młodych. Jest to konieczne, jeśli chcemy utrzymać wysoki i wyrównany poziom produkcji przez kolejne lata.

Planowe prowadzenie produkcji a zdarzenia losowe

Jest wiele przyczyn, dla których pewna pula macior powinna być zastąpiona młodymi samicami. Przyczyny brakowania można podzielić na dwa rodzaje: zamierzone i niezamierzone (zdarzenia losowe). Brakowanie zamierzone – wynika z przestrzegania zasad prowadzenia produkcji, które polegają na systematycznej wymianie loch w stadzie ze względu na wiek, a w związku z tym pogorszeniem się jakości miotu pod względem liczby urodzonych prosiąt i ich kondycji. Brakowanie niezamierzone będzie miało miejsce wtedy, gdy o usunięciu lochy będą decydowały inne wady, powstałe w wyniku oddziaływania środowiska, w którym przebywają zwierzęta.

Z analizy przebiegu użytkowości loch w stadach zachodniej Europy, przeprowadzonych na 60 tys. loch, wynika, że tylko 27–28% loch jest brakowanych z powodu wieku zwierząt (brakowanie zamierzone). Główną przyczyną brakowania loch jest nieskuteczne zapłodnienie po pierwszym lub dalszych miotach oraz brak rui i wynosi 34–36% stada, co może być związane z jakością obsługi i żywienia. Innym ważnym niezamierzonym powodem eliminacji loch ze stada są słabe kończyny, kulawizny i trudności w poruszaniu się, stanowiące 9–10% ogółu przyczyn brakowania.

Sposób postępowania ze zwierzętami, jakość obsługi, budynków oraz organizacja produkcji może decydować o poziomie problemów, a w konsekwencji obniżeniu lub zwiększeniu odsetka brakowania samic. W tym miejscu chciałabym podkreślić znaczenie personelu. Wnikliwa analiza przyczyn brakowania może przyczynić się do zmian w zarządzaniu.

Dokładnie prowadzona dokumentacja stada prowadzi do zmian w zarządzaniu produkcją.
Dokładnie prowadzona dokumentacja stada prowadzi do zmian w zarządzaniu produkcją.

Wiek stada loch

W prowadzeniu stada loch powinno się dążyć do idealnego profilu wiekowego samic w grupie technologicznej. Tylko to pozwoli na otrzymanie jednolitych i licznych partii prosiąt. W naturalnych warunkach locha może żyć nawet 18 lat, jednak w intensywnej produkcji długość jej użytkowania wynosi od 3 do 4 lat. U loch starszych, po 6. wyprosieniu obserwowana jest wyższa zamieralność zarodków, rodzi się więcej prosiąt martwych, więcej osesków z niedowagą i więcej mumifikatów. Do tych problemów dochodzą kulawizny nóg, choroby i nagłe padnięcia loch oraz kiepska kondycja masy ciała, czyli zatuczone lub wychudzone lochy.

 Profil wiekowy stada loch i grup technologicznych

Starsze maciory częściej mają problemy z listwami mlecznymi, sutki są obwisłe i wyciągnięte, co uniemożliwia młodym prosiętom dobre chwytanie i pobieranie pokarmu. Pojawia się też problem z tkanką gruczołową i niedrożnością sutków, spowodowany infekcjami lub urazami. Dodatkowo trzeba liczyć się z problemami związanymi z wydajnością laktacji, co przyczynia się do pogorszenia kondycji odchowywanych prosiąt. Wskaźnik wyprosień, a także zdolność do urodzenia i odchowania licznych miotów jest uzależniona od wieku lochy i kolejności cyklu reprodukcyjnego. Dlatego stado powinno mieć jak najwięcej matek między 3. a 6. oprosieniem.

Poziom brakowania loch

Roczna wymiana loch w stadzie może kształtować się na poziomie 35–55%. Każde stado powinno mieć wyliczoną liczbę loszek wprowadzanych do rozrodu w ciągu roku. Proces ten powinien być dobrze zaplanowany tak, aby w całym stadzie i w każdej grupie technologicznej znajdowała się odpowiednia proporcja wiekowa matek w danym cyklu reprodukcyjnym.

Tab. 1. Proc. udział loch w cyklu

Remont stada na poziomie 40–45% pozwoli utrzymać produkcję na dobrym poziomie. W zależności od wielkości stada wyliczamy liczbę loszek, jaką musimy przygotować, np. 430 loch stada podstawowego × 40% = 172 szt. na 52 tygodnie = 3,3 loszki dla cyklu jednotygodniowego (× 3) 10 loszek dla cyklu 3-tygodniowego w każdym tygodniu technologicznym.

Na rysunku 2. przedstawiona jest struktura wiekowa stada loch przy 45% i 55% oraz naniesiony jest wiek fermy produkującej prosięta. Jak widać, ferma badana ma bardzo niekorzystną strukturę wiekową stada loch, młode zwierzęta zbyt późno zaczęły być wprowadzane, najwięcej loch jest w 1. i 7.–8. cyklu. Ferma taka w zasadzie przechodzi drugie zasiedlenie i pociąga to nagromadzenie problemów, związanych z określonymi cyklami produkcyjnymi – np. nasilenie problemów związanych z drugim miotem. Lochy mogą mieć dłuższy czas jałowienia i niższą skuteczność inseminacji ze względu na uszczuplenie rezerw organizmu w pierwszej laktacji. Ponadto zwiększona liczba loszek w danym roku podniesie koszty produkcji, a także koszty weterynaryjne, gdyż na większej grupie zwierząt będzie trzeba przeprowadzić podwójne szczepienie. Jeżeli dodatkowo wartość rzeźna loch usuwanych ze stada będzie niska – nie zrównoważy to kosztów wprowadzenie loszek. Nietrudno wywnioskować, że jest to ekonomicznie nieuzasadniony zabieg, gdyż wymiana stada jest składnikiem kosztów w produkcji świń. Wysoka stopa wymiany (remontu) stada zwiększa koszty zakupu młodych loszek, ich ewentualnej kwarantanny i aklimatyzacji.

RYS 2. Prawidłowa i niekorzystna struktura wiekowa stada

Im niższy remont stada, tym więcej będziemy mieli w stadzie loch w starszych cyklach, co będzie miało wpływ na poziom produkcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na remont stada w fermach zasiedlanych, gdzie już w pierwszym roku powinno się utrzymać remont stada na poziomie 10%, w drugim – 20% itd. Często się o tym zapomina.

Co wpływa na brakowanie?

 • jakość obsługi, budynków,
 • organizacja produkcji,
 • warunki zoohigieniczne,
 • status zdrowotny,
 • jakość paszy.

Dokładna dokumentacja do planowania

Niezbędnym elementem do sprawnego planowania produkcji jest dokładna dokumentacja. Na podstawie wyników produkcyjnych prowadzonych w programie komputerowym poprzez odpowiednie raporty, czyli tzw. listy pozytywnej/negatywnej, łatwo możemy wyłonić lochy najlepsze i najgorsze, i dzięki temu szybko decydować o ich usunięciu lub pozostawieniu w stadzie. W innych raportach mamy zestawienie dotyczące liczby loch w każdej grupie technologicznej, ich wieku. Umożliwia to przeprowadzenie szybkiej analizy i skonstruowanie planu rocznego.

Kwalifikacja do brakowania

 • zaawansowany wiek i liczba odchowanych miotów (6, 7),
 • obniżona płodność (27–28%),
 • mała liczba odchowanych prosiąt,
 • powtarzanie rui oraz problemy ze skutecznym zapłodnieniem loch (34–36%),
 • schorzenia gruczołu sutkowego samicy oraz zaburzenia w produkcji mleka,
 • urazy kończyn (9–10%),
 • słaba kondycja po odsadzeniu,
 • długie jałowienie.

Jakość loszek

Będziemy skutecznie wpływać na utrzymanie poziomu produkcji, jeżeli przygotowanie loszek do rozrodu będzie właściwe. Dotyczy to wieku i masy ciała loszek, a także grubości tkanki tłuszczowej mierzonej w punkcie P2 (16–20 mm). Optymalny wiek krycia loszek wynosi 220.–230. dnia, zwierzęta w tym czasie powinny charakteryzować się średnią masą ciała 130–140 kg. Zgromadzenie odpowiedniej ilości tłuszczu podskórnego świadczy o kondycji loszki i dobrym żywieniu, ukierunkowanym na osiągnięcie dobrych wyników w rozrodzie i w pierwszej laktacji. Hormony steroidowe magazynowane są m.in. w tkance tłuszczowej, dlatego ma to wpływ na wystąpienie rui, skuteczność krycia oraz liczbę prosiąt żywo urodzonych w pierwszym miocie. Zbyt małe loszki mogą mieć trudności w utrzymaniu kondycji w pierwszej laktacji, co spowoduje, że duży odsetek loszek może być zbyt wcześnie usuwany ze stada. Czyli wprowadzamy odpowiednią liczbę loszek rocznie, ale ich kondycja i jakość nie pozwala na skuteczne wprowadzanie w wyższe cykle produkcyjne.

Tab. 2. Wpływ poziomu brakowania na cykl reprodukcyjny

Krycie w wyższej wadze, naturalne ruje wpłyną na poprawę plenności u loszek, co rokuje pozytywnie dla produkcyjności całego stada w przyszłości. Perfekcyjnie prowadzona dokumentacja umożliwia precyzyjne wprowadzanie loszek do grup technologicznych, zapewniając w ten sposób stałą ich odnowę i utrzymanie liczby pokrytych loch w grupie na ustalonym poziomie.

dr Grażyna Kusior
fot. KurekPicture of the author
Autor Artykułu:Anna Kurek
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ten artykuł pochodzi z wydania top świnie 06/2023

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)