Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Świnie>Organizacja produkcji świń>

Kodeks urbanistyczno-budowlany nie rozwiąże problemów

Obrazek

Kodeks urbanistyczno-budowlany, który miał być panaceum na przedłużające się procedury w pozyskaniu pozwolenia na budowę chlewni, przesuwa odpowiedzialność na ministra rolnictwa.

Paulina Janusz-Twardowska19 grudnia 2017, 06:00
Przedłożony przez rząd projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego (KUB) miał uregulować kwestie lokalizacji budynków inwentarskich i skrócić procedury administracyjne, przez które muszą przechodzić inwestorzy. Tymczasem art. 109 mówi, że inwestycje w zakresie obiektów produkcyjnych, w szczególności uciążliwej produkcji rolniczej lub budynków o funkcji inwentarskiej, których funkcjonowanie wiąże się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej sytuuje się we wzajemnej bezpiecznej odległości.

Dopiero rozporządzenie MRiRW ma określić szczegółowy sposób ustalania bezpiecznej odległości, uwzględniający wielkość inwestycji. W jego kompetencji będzie również leżeć ustalenie sposobu zaliczania inwestycji do inwestycji uciążliwej produkcji rolniczej oraz budynków do budynków o funkcji inwentarskiej, których funkcjonowanie wiąże się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej.

Z kolei minister środowiska ma nakreślić:
  • ogólny sposób ustalania bezpiecznej odległości, o której mowa w art. 109, dla obiektów produkcyjnych, których funkcjonowanie wiąże się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej,
  • metodę zaliczania obiektów do obiektów produkcyjnych, których funkcjonowanie wiąże się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej.
Zatem kompetencje obu ministerstw niemalże się pokrywają, co może rodzić konflikty i nieścisłości.

Jak mówi KUB, określając bezpieczną odległość uwzględnia się:
  • rodzaje inwestycji;
  • skalę inwestycji, rozumianą w przypadku chowu lub hodowli jako minimalną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP),
  • wzajemne proporcje skali inwestycji i wielkości zajmowanego terenu, mieszczącego się w obrębie jednego sołectwa;
  • powiązania z innymi inwestycjami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć;
  • przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach w szczególności takie jak rozbudowę, przebudowę lub montaż powodują taką zmianę parametrów inwestycji nie będącej intensywną produkcją rolniczą, która skutkuje zaliczeniem jej do intensywnej produkcji rolniczej.

Kodeks urbanistyczno-budowlany ma być uchwalony w przyszłym roku.

pj-t


Picture of the author
Autor Artykułu:Paulina Janusz-Twardowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)