Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Świnie>Organizacja produkcji świń>

Nowe zasady szacowania strat w uprawach

Obrazek

Będą nowe zasady szacowania strat w rolnictwie – zapowiedziało ministerstwo rolnictwa, które pracuje m.in. nad ujednoliceniem protokołów szacowania szkód  wyrządzonych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

8 lutego 2017, 13:26

Zmiany to efekt licznych wystąpień organizacji rolniczych, które sygnalizowały taką potrzebę. I tak, jeżeli rolnik nie będzie posiadał rachunków lub faktur potwierdzających wielkość produkcji, będzie ona ustalana na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Na stronach internetowych resortu rolnictwa zostanie także opublikowany jednolity aktywny formularz protokołu szacowania szkód. Ma to zapewnić jednolitą metodologię wyliczania szkód w gospodarstwach.

Jednocześnie w przypadku drzew owocowych komisje powołane przez wojewodów będą dwukrotnie dokonywały szacowania szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad.

– Po raz pierwszy oszacowanie strat nastąpi w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia szkód. Natomiast drugi raz nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wystąpienia szkód. Drugi szacunek będzie uprawniał do ubiegania się o wsparcie spowodowane stratami w drzewach owocowych, ponieważ nie zawsze jedno szacowanie pozwala na to, żeby rzeczywiście ustalić szkody – mówił w Sejmie wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki.

Niezależnie  od  tego wprowadzony zostanie nowy, sześciodekadowy  okres, w którym będzie monitorowane wystąpienie zagrożenia suszą, czyli od 21 marca do 20 maja. Jest to związane z uwzględnieniem monitoringu zasobów wodnych pochodzących z okresu zimowego, które w ostatnich latach w szczególnej mierze przyczyniały się do zaistnienia skutków w postaci suszy w pierwszym okresie wegetacyjnym. 

– Podsumowując,  staramy  się  ujednolicić  postępowanie  komisji  szacujących.  Staramy  się,  aby  protokół  był  jasny,  czytelny,  a  jednocześnie  precyzyjny.  Chodzi  o  to,   aby  nie  było  zróżnicowania  i  wątpliwości,  a  także  wielu  sygnałów  od  rolników  i  komisji  szacujących,  że  następuje  zbyt  znaczne  zróżnicowanie  pomiędzy  regionami oraz pomiędzy  szacunkami  w  poszczególnych  komisjach – tłumaczył wiceminister Bogucki.   wk

Fot. SierszeńskaWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)