Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Świnie>Organizacja produkcji świń>

Nowy kodeks ułatwi, czy utrudni budowę?

Obrazek

Receptą na bolączki producentów świń, którzy nie mogą pozyskać pozwolenia na budowę chlewni ma być nowy Kodeks Urbanistyczno-Budowlany.

Paulina Janusz-Twardowska12 maja 2017, 10:40

Na wczorajszej komisji rolnictwa, producenci świń, bydła i drobiu wskazywali na rozliczne problemy, które uniemożliwiają im rozwój produkcji, w szczególności budowę obiektów inwentarskich. Chodzi głównie o protesty społeczne przeciw stawianiem nowych budynków oraz patologie proceduralne głównie na poziomie gmin.

Zdaniem Tatiany Tymosiewicz, wicedyrektor departamentu polityki przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zaradzić tej sytuacji ma nowy Kodeks Urbanistyczno-Budowlany, który do Sejmu zostanie przekazany przez resort w drugiej połowie tego roku. Zgodnie z nim, gminy będą miały obowiązek wyznaczenia stref zabudowy jednorodzinnej czy letniskowej oraz intensywnej produkcji rolniczej. Ponadto ma obowiązywać tzw. zasada pierwszeństwa. Jeśli ktoś wybuduje dom w otoczeniu istniejącego gospodarstwa, nie będzie mógł blokować jego rozwoju. I odwrotnie – chlewnie i kurniki nie będą mogły powstawać w otoczeniu już istniejących zabudowań mieszkalnych.

– Nie chcemy, by na wsiach o zabudowie ulicowej,  w centrum miejscowości powstawały duże fermy. Będzie trzeba je oddalić od siedlisk – zapowiada Tymosiewicz.

Na wyznaczonych terenach dla intensywnej działalności rolniczej, rolnicy mają z łatwością móc postawić budynki inwentarskie. Zmieni się jednak procedura doprowadzająca do wbicia pierwszej łopaty w ziemię, bo zamiast pozwolenia na budowę chlewni będzie trzeba pozyskać zgodę inwestycyjną.


Założenia projektu wydają się słuszne, bo mają na celu ograniczenie konfliktów społecznych i określenie konkretnych miejsc, w których rolnictwo będzie mogło się rozwijać. Pozostaje jednak jeszcze wiele niejasności. W Kodeksie nie zdefiniowano bowiem, co to jest "intensywna produkcja rolnicza", co dla potencjalnych rolników rozwojowych już na starcie może stanowić barierę. Kwestia ta ma być doprecyzowana na drodze rozporządzeń lub uchwał władz lokalnych.

Zebrani na komisji producenci wskazywali na zagrożenie, jakie może być wyznaczanie przez władze lokalne stref intensywnej produkcji rolniczej. – A co, jeśli w wyznaczonych strefach nie znajdą się działki należące do rolników chcących budować chlewnie czy obory? I tak będą zablokowani. Zaczną się spekulacje ziemią – podkreślali.


Jak widać, Kodeks wymaga jeszcze dopracowania. Zbigniew Babalski z ministerstwa rolnictwa zadeklarował więc, że resort będzie aktywnie uczestniczył w pracach nad nowym kodeksem urbanistyczno-budowlanym, tak by jego rozwiązania nie ograniczały rozwoju gospodarstw. Wszyscy czekają na rezultaty tych prac.

pj-tPicture of the author
Autor Artykułu:Paulina Janusz-Twardowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)