Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium

„O holender”, ale fermy!

Obrazek

W holenderskiej produkcji świń miejsce pozostało tylko dla najefektywniejszych ferm. Ci, którzy chcą pozostać dalej w branży muszą się dostosować do wymogów i poprawiać wyniki.

Paulina Janusz-Twardowska26 marca 2017, 06:00

 W Kraju Wiatraków i Tulipanów na fermie utrzymuje się średnio powyżej 400 loch, a ich wydajność przekracza 29 prosiąt odsadzonych w roku. Według ekspertów gospodarstwa z obsadą poniżej 300 macior już dziś są nierentowne i niebawem znikną z holenderskiej mapy. Szanse na przetrwanie mają prężnie rozwijające się fermy. Na początku tego roku odwiedziliśmy właśnie takie gospodarstwa.

Sprawdziliśmy, jak Holendrzy radzą sobie w obliczu wyśrubowanych przepisów o dobrostanie i ochronie środowiska oraz w warunkach silnej konkurencji. Jak widzą swoją przyszłość przeczytacie w kwietniowym wydaniu "top świnie". 

Już teraz zapraszamy na wirtualną wizytę po gospodarstwach w naszej Galerii.

 1 z 37
Ferma „Tojapigs” liczy 500 loch topigs i nastawiona jest na produkcję w cyklu zamkniętym w rytmie 5-tygodniowym.

Ferma „Tojapigs” liczy 500 loch topigs i nastawiona jest na produkcję w cyklu zamkniętym w rytmie 5-tygodniowym.

2 z 37
: Ferma „Tojapigs” wraz z podwórzem, rampami, silosami oraz biurami zajmuje 1,5 ha powierzchni.

: Ferma „Tojapigs” wraz z podwórzem, rampami, silosami oraz biurami zajmuje 1,5 ha powierzchni.

3 z 37
Ferma „Tojapigs” – Wszyscy wchodzący do fermy muszą przebrać się w odzież fermową i zadeklarować 48-godzinną kwarantannę.

Ferma „Tojapigs” – Wszyscy wchodzący do fermy muszą przebrać się w odzież fermową i zadeklarować 48-godzinną kwarantannę.

4 z 37
Ferma „Tojapigs” – Prysznic – czynność obowiązkowa przed wejściem do budynku, zarówno dla personelu, jak osób postronnych.

Ferma „Tojapigs” – Prysznic – czynność obowiązkowa przed wejściem do budynku, zarówno dla personelu, jak osób postronnych.

5 z 37
Ferma „Tojapigs – Stado loch podzielone jest na grupy liczące 120 loch. Potrzebna jest jedna komora porodowa.

Ferma „Tojapigs – Stado loch podzielone jest na grupy liczące 120 loch. Potrzebna jest jedna komora porodowa.

6 z 37
Ferma „Tojapigs – Kojce porodowe ustawione są prostopadle do korytarzy. Lochy otrzymują paszę przez dozowniki objętościowe. W czasie laktacji od 2 do 4 razy dziennie.

Ferma „Tojapigs – Kojce porodowe ustawione są prostopadle do korytarzy. Lochy otrzymują paszę przez dozowniki objętościowe. W czasie laktacji od 2 do 4 razy dziennie.

7 z 37
Kojce porodowe ustawione są tak, że personel ma dostęp do zwierząt zarówno od strony zadu, jak i głowy.

Kojce porodowe ustawione są tak, że personel ma dostęp do zwierząt zarówno od strony zadu, jak i głowy.

8 z 37
Ferma „Tojapigs – Lochy topigs rodzą średnio 14,3 prosiąt żywych. W roku na fermie odchowuje się 30 prosiąt/lochę/rok.

Ferma „Tojapigs – Lochy topigs rodzą średnio 14,3 prosiąt żywych. W roku na fermie odchowuje się 30 prosiąt/lochę/rok.

9 z 37
Ferma „Tojapigs – Prosięta są dokarmiane preparatem mlekozastępczym, a po pierwszym tygodniu życia paszą stałą.

Ferma „Tojapigs – Prosięta są dokarmiane preparatem mlekozastępczym, a po pierwszym tygodniu życia paszą stałą.

10 z 37
Ferma „Tojapigs – W kocjach odchowalni konieczne jest, by 40% powierzchni podłogi było pełen. Ogrzewanie zainstalowane jest pod pow. litą i w tutach TWIN.

Ferma „Tojapigs – W kocjach odchowalni konieczne jest, by 40% powierzchni podłogi było pełen. Ogrzewanie zainstalowane jest pod pow. litą i w tutach TWIN.

11 z 37
Ferma „Tojapigs – świeże powietrze do odchowalni trafia przez sufi dyfuzyjny, a wyciągane jest wentylatorami umieszczonymi vis a vis drzwi.

Ferma „Tojapigs – świeże powietrze do odchowalni trafia przez sufi dyfuzyjny, a wyciągane jest wentylatorami umieszczonymi vis a vis drzwi.

12 z 37
Ferma „Tojapigs –pierwsze tuczniki do sprzedaży wyznaczane są w 170 dniu życia, w masie 116 kg. Przyrastają średnio 900 g/dz.

Ferma „Tojapigs –pierwsze tuczniki do sprzedaży wyznaczane są w 170 dniu życia, w masie 116 kg. Przyrastają średnio 900 g/dz.

13 z 37
Ferma „Tojapigs – w tuczarni, tak jak w odchowalni 40% podłogi jest lite. Kojce mieszczą po 20 tuczników.

Ferma „Tojapigs – w tuczarni, tak jak w odchowalni 40% podłogi jest lite. Kojce mieszczą po 20 tuczników.

14 z 37
Ferma  „Tojapigs – na fermie nie wykonuje się kastracji chirurgicznej, knurki pozostawione są do tuczu, które utrzymuje się osobno od loszek.

Ferma „Tojapigs – na fermie nie wykonuje się kastracji chirurgicznej, knurki pozostawione są do tuczu, które utrzymuje się osobno od loszek.

15 z 37
Ferma pokazowa Word Premix  mieści 1050 loch genetyki DanAvl i pracuje w rytmie jednotygodniowym.

Ferma pokazowa Word Premix mieści 1050 loch genetyki DanAvl i pracuje w rytmie jednotygodniowym.

16 z 37
Word Premix: Świeże powietrze wpada wlotami do przestrzeni między dachem a podwieszanym sufitem oraz na korytarze.

Word Premix: Świeże powietrze wpada wlotami do przestrzeni między dachem a podwieszanym sufitem oraz na korytarze.

17 z 37
Word Premix: Każdy budynek wyposażony jest w filtry powietrze, by zminimalizować nieprzyjemny zapach.

Word Premix: Każdy budynek wyposażony jest w filtry powietrze, by zminimalizować nieprzyjemny zapach.

18 z 37
Word Premix:  Sprzedawane prosięta nie mają możliwości cofnięcia się do budynku.

Word Premix: Sprzedawane prosięta nie mają możliwości cofnięcia się do budynku.

19 z 37
Word Premix: Powierzchnie przepędowe i ściany do 1,2 m zostały pokryte preparatem tworzącym łatwą do mycia i dezynfekcji warstwę izolacyjną.

Word Premix: Powierzchnie przepędowe i ściany do 1,2 m zostały pokryte preparatem tworzącym łatwą do mycia i dezynfekcji warstwę izolacyjną.

20 z 37
Word Premix: Gnojowica usuwana jest bezpośrednio spod chlewni do wozów asenizacyjnych.

Word Premix: Gnojowica usuwana jest bezpośrednio spod chlewni do wozów asenizacyjnych.

21 z 37
Word Premix:  Zwłoki zwierzą przechowywane są pod specjalnymi przykrywami do czasu aż nie odbierze ich wykwalifikowana firma utylizacyjna.

Word Premix: Zwłoki zwierzą przechowywane są pod specjalnymi przykrywami do czasu aż nie odbierze ich wykwalifikowana firma utylizacyjna.

22 z 37
Word Premix: Stado podzielone jest na 21 grup po 50 loch.

Word Premix: Stado podzielone jest na 21 grup po 50 loch.

23 z 37
Word Premix: Po oprosieniu pierwsze prosięta oddzielane są od lochy za pomocą stalowej kraty, by kolejne rodzące się oseski mogły pobrać wystarczającą ilość siary.

Word Premix: Po oprosieniu pierwsze prosięta oddzielane są od lochy za pomocą stalowej kraty, by kolejne rodzące się oseski mogły pobrać wystarczającą ilość siary.

24 z 37
Word Premix: Po pierwszym tygodniu od oprosienia, nadliczbowe prosięta kierowane są do sztucznej mamki umieszczonej w podorówce ponad kojcami porodowymi.

Word Premix: Po pierwszym tygodniu od oprosienia, nadliczbowe prosięta kierowane są do sztucznej mamki umieszczonej w podorówce ponad kojcami porodowymi.

25 z 37
Word Premix: Do sztucznych mamek trafiają najsilniejsze prosięta, które otrzymują tu preparat mlekozastępczy.

Word Premix: Do sztucznych mamek trafiają najsilniejsze prosięta, które otrzymują tu preparat mlekozastępczy.

26 z 37
Word Premix: Świeże powietrze jest dostarczane bezpośrednio na nos loch oraz przez sufit perforowany.

Word Premix: Świeże powietrze jest dostarczane bezpośrednio na nos loch oraz przez sufit perforowany.

27 z 37
Word Premix: prosięta w porodówce dogrzewane są wyłącznie promiennikami.

Word Premix: prosięta w porodówce dogrzewane są wyłącznie promiennikami.

28 z 37
Word Premix:  Prosięta po odsadzeniu trafiają do odchowalni, w której kojce mieszczą po zaledwie 16 szt. W takim składzie pozostają do końca odchowu.

Word Premix: Prosięta po odsadzeniu trafiają do odchowalni, w której kojce mieszczą po zaledwie 16 szt. W takim składzie pozostają do końca odchowu.

29 z 37
Word Premix: Powierzchna pełna w kojcach zmodernizowanych powleczona jest preparatem chroniącym beton przed zniszczeniem i zapewniającym łatwe mycie i dezynfekcję. Ściany i burty wykonane są prefabrykatu.

Word Premix: Powierzchna pełna w kojcach zmodernizowanych powleczona jest preparatem chroniącym beton przed zniszczeniem i zapewniającym łatwe mycie i dezynfekcję. Ściany i burty wykonane są prefabrykatu.

30 z 37
Word Premix: Powietrze do odchowalni trafia przez specjalną mikrodyfuzyjną płytę, która zapewnia równomierny dopływ powietrza.

Word Premix: Powietrze do odchowalni trafia przez specjalną mikrodyfuzyjną płytę, która zapewnia równomierny dopływ powietrza.

31 z 37
Word Premix: W odchowalniach starego typu betonowe podłogi nie mają jeszcze powłoki zabezpieczającej, a powietrze wpada przez typowy sufit dyfuzyjny.

Word Premix: W odchowalniach starego typu betonowe podłogi nie mają jeszcze powłoki zabezpieczającej, a powietrze wpada przez typowy sufit dyfuzyjny.

32 z 37
Word Premix:  Prosięta przez cały odchowu żywione są paszą z zakupu. Jedne automat obsługuje 16 zwierząt.

Word Premix: Prosięta przez cały odchowu żywione są paszą z zakupu. Jedne automat obsługuje 16 zwierząt.

33 z 37
Word Premix: W sektorze krycia głównym czynnikiem stymulującym lochy jest światło oraz knur. W kojcach indywidualnych lochy pozostają tylko 4 dni.

Word Premix: W sektorze krycia głównym czynnikiem stymulującym lochy jest światło oraz knur. W kojcach indywidualnych lochy pozostają tylko 4 dni.

34 z 37
Word Premix: Po inseminacji maciory trafiają do kojca grupowego, gdzie żywione są przez stację paszową.

Word Premix: Po inseminacji maciory trafiają do kojca grupowego, gdzie żywione są przez stację paszową.

35 z 37
Word Premix: W kojcach grupowych znajdują się betonowe przegrody, które mają zapewnić lochom poczucie komfortu i odseparowania od grupy.

Word Premix: W kojcach grupowych znajdują się betonowe przegrody, które mają zapewnić lochom poczucie komfortu i odseparowania od grupy.

36 z 37
Word Premix: W sektorze grupowym, w oddzielnym kojcu znajduje się knur.

Word Premix: W sektorze grupowym, w oddzielnym kojcu znajduje się knur.

37 z 37
Word Premix: Loszki odchowywane są na tzw. długim korycie. Gotową paszę podają dozownik objętościowe.

Word Premix: Loszki odchowywane są na tzw. długim korycie. Gotową paszę podają dozownik objętościowe.

Picture of the author
Autor Artykułu:Paulina Janusz-Twardowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)