Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Organizacja produkcji świń>

Rolniczy fundusz 
stabilizacji dochodów

Obrazek

W Sejmie znajduje się projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Ma on wypłacać rekompensaty przy obniżeniu dochodów co najmniej przez 3 lata lub przy plajcie firmy skupowej. Zrzucą się na niego tylko rolnicy − po 0,2% od wartości faktury.

Andrzej Sawa6 lutego 2015, 12:21

Bankructwa firm skupowych i przetwórczych, które skutkowały brakiem zapłaty rolnikom za dostarczone płody rolne, firmy-krzaki, które z premedytacją wyłudzały towar, niezawinione plajty pośredników skupowych. To zasadnicze przyczyny masowych żądań rolników powołania przez rząd funduszu gwarancyjnego − na wzór Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, utworzonego jeszcze w 1994 r. w celu ochrony pracowników przed utratą wynagrodzenia za pracę z powodu niewypłacalności pracodawcy.

Konkretne przykłady takich celowych lub niezawinionych bankructw, a zwłaszcza bardzo bolesnych ich skutków dla gospodarstw nieraz zamieszczaliśmy na naszych łamach. Tutaj należy podkreślić, że w przypadku plajty firmy skupowej, jeżeli jest ogłoszona jej upadłość, rolnik-wierzyciel praktycznie ma niewielkie szanse na odzyskanie swoich należności, bowiem jeśli nawet wygra kosztowny proces w sądzie cywilnym o egzekucję i uzyska nakaz zapłaty, konta firmy-bankruta mogą być już puste.

W ostatnim okresie – jak wiemy – miało miejsce rosyjskie i dalekowschodnie embargo na naszą wieprzowinę, związane z wystąpieniem ASF w części Podlasia (u dzików, a nie u świń), rosyjska blokada na nabiał, owoce i warzywa, na skutek czego ich ceny drastycznie spadły, grożąc w niektórych przypadkach bankructwem gospodarstw.

Po 0,2% od każdej faktury netto: Właśnie dlatego Ministerstwo Rolnictwa 14 stycznia br. zgłosiło do Sejmu projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych z projektami aktów wykonawczych. Dotarliśmy do niego (druk nr 3076) oraz do jego uzasadnienia i postanowiliśmy je szczegółowo przedstawić i przeanalizować.

Projekt ten w art. 3 ust. 1 zakłada, że wpłaty na ten fundusz mają być naliczane w wysokości 0,2% wartości netto, od:

  • żywych świń, bydła, koni, owiec, kóz, królików i drobiu;
  • zbóż, rzepaku, rzepiku, roślin strączkowych, kukurydzy, owoców i warzyw, ziemniaków, buraków cukrowych, tytoniu i chmielu;
  • mleka;
  • ryb.

Ściąganiem wpłaty w wysokości 0,2% netto od wartości sprzedaży netto będą się zajmowały firmy (płatnicy VAT), prowadzące działalność gospodarczą w zakresie skupu, w tym skupu mleka oraz ubojnie, a także podmioty zajmujące się gospodarką rybną. Z oczywistych względów tymi ostatnimi w niniejszym artykule nie będziemy się zajmować.  as

Więcej na temat Funduszu przeczytasz w lutowym numerze "top agrar Polska" od str. 56.Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)