Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Sektor rolny na Białorusi kuleje

Obrazek

Od stycznia do kwietnia br. Białoruś odczuła spadek produkcji rolnej o 5,4% (do 2,25 mld dol.). Straty sektora rolnego są zauważalne w spadku sprzedaży bydła i drobiu na ubój o 4,8% (do 535,3 tys. ton) oraz redukcji produkcji mleka (spadek o 1,9% do 2,06 mln ton).

22 czerwca 2014, 10:17

Znacznemu wzrostowi uległa natomiast produkcja jajek – wzrost o 8,7% (do 1,19 mld szt.). Zysk ze sprzedaży towarów, usług i robót zmniejszył się o 27,9% (do 93,35 mln dol.). Z kolei  opłacalność sprzedanych wyrobów, robót i usług przedsiębiorstw rolnych wyniosła 6,7% (w analogicznym okresie 2013 r. było to 11,5%)

Z informacji Ministerstwa Rolnictwa RB wynika, że straty poniosło 138 przedsiębiorstw rolnych, czyli aż 9,3% ogółu gospodarstw. W okresie styczeń-marzec 2014 straty netto tamtejszych gospodarstw wyniosły 33,1 mln dol., jest to 8,5-krotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. e-abiWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)