Reklama zniknie za 11 sekund

Unia bije mniej świń

Obrazek

O 2 mln spadła liczba ubojów świń w całej UE – wynika z danych Eurostatu. Od stycznia do czerwca 2017 r. w państwach członkowskich ubito 126 mln szt

Paulina Janusz-Twardowska19 października 2017, 13:26
Ujemny bilans zanotowali wszyscy liczący się producenci wieprzowiny, poza Hiszpanią, gdzie produkcja tusz wzrosła o 0,7% i sięgnęła 24,5 mln. Największy spadek był udziałem Zjednoczonego Królestwa (-6,8%), Portugalii i Belgii (-5,8%).
W Polsce produkcja netto wyniosła 10,8 mln szt. i była niższa tylko o 0,8% niż przed rokiem. Największy producent trzody chlewnej – Niemcy – zredukowali uboje o 2%.
Źródło: AMI
pj-t


Picture of the author
Autor Artykułu:Paulina Janusz-Twardowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)