Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Organizacja produkcji świń>

Uratować krajową produkcję świń

Obrazek

Zarząd POLSUSA domaga się, aby rząd w końcu podjął skuteczne działania mające ratować ginącą produkcję świń w Polsce. W tym celu wystosowano pismo do ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Anna Kurek23 marca 2016, 10:54

Najniższe od 50 lat pogłowie świń, wciąż obniżające się ceny żywca wieprzowego oraz stale wzrastający import zwierząt – to zdaniem producentów świń tylko niektóre z bolączek branży. 

W 2015 r. pogłowie zmniejszyło się o 6%, a zdaniem ekspertów jeżeli natychmiast nie nastąpią poważne działania odwracjące ten trend w 2016 r. spadek pogłowia będzie jeszcze większy.  W szczególnie szybkim tempie spada liczebność krajowych loch, a wzrasta import warchlaków z zagranicy. W 2015 r. ściągneliśmy 5,9 mln zwierząt.

Podczas specjalnie zwołanego posiedzenia zarządu POLSUS jednomyślnie postanowiono przedstawić najbardziej aktualne problemy w branży kierującemu resortem rolnictwa ministrowi Krzysztofowi Jurgielowi. W wystosowanym do niego piśmie zarząd zawarł najbardziej pilne problemy,  które rząd powinien jak najszybciej rozwiązać.

  1. Obowiązkowe zawarcie elementu cenowego w umowach między dostawcami żywca i odbiorcami: element cenowy mógłby się odnosić np. do cen niemieckich;
  2. Uporządkowanie procedur związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę chlewni. Muszą być precyzyjnie określone warunki i całkowite zerwanie z uznaniowością i opiniami;
  3. Podejmowanie przez rząd i organizacje pozarządowe działań zmierzających do zezwolenia na  krzyżowe stosowanie mączek mięsno-kostnych w żywieniu;
  4. Odstąpienie przez rząd od wprowadzenia zakazu stosowania pasz zawierających komponenty GMO w żywieniu świń, bydła i drobiu;
  5. Uregulowanie rynku zbóż, który silnie wpływa na opłacalność produkcji trzody;
  6. Zwiększenie w ramach PROW 2014–2020 wysokości wsparcia na rozwój produkcji prosiąt do kwoty umożliwającej wybudowanie lub modernizację chlewni do min. 100 loch, tj. 12 tys. na stanowisko;
  7. Podjęcie działań umożliwających wyróżnianie (znakowanie) mięsa pochodzącego w całym cyklu produkcyjnym od krajowych producentów.

aku

Fot. KurekPicture of the author
Autor Artykułu:Anna Kurek
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)