Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Organizacja produkcji świń>

Uszczelnianie rynku tytoniowego. Komu się dostanie?

Obrazek

Rada Ministrów nałożyła nowe przepisy na rolników zajmujących się uprawą tytoniu. Nowe prawo ma ograniczyć szarą strefę w obrocie wyrobami tytoniowymi oraz uszczelnić system podatkowy. W Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa powstanie także rejestr.

21 września 2017, 10:56
Krajowa produkcja suszu tytoniowego zostanie objęta monitorowaniem i nadzorem. To główny efekt wczorajszej decyzji rządu, którą na własnej skórze odczują rolnicy. Nowe przepisy mają uderzyć w szarą strefę, czyli nielegalne fabryki papierosów. A w ten sposób pomóc legalnym producentom, którym trudno wytrzymać konkurencję z niepłacąca podatków szarą strefą.

Odcięcie od surowca

Proponuje się objęcie monitorowaniem krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i zbytu surowca tytoniowego, a także nadzór nad tymi uprawami. Zadania w ww. zakresie ma wykonywać Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). W tym celu proponuje się utworzenie rejestru producentów surowca tytoniowego. Warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji i zbytu surowca tytoniowego będzie uzyskanie wpisu producenta rolnego do rejestru przez dyrektora oddziału terenowego KOWR. Wpis ten będzie dokonywany na wniosek producenta rolnego.

Nowe obowiązki i kary

Producenci surowca tytoniowego wpisani do rejestru będą mieli obowiązek przekazywania do dyrektora oddziału terenowego KOWR rokrocznie, do 15 maja, informacji na temat prowadzonej uprawy tytoniu, a w szczególności:
  • produkcji i zbycia surowca tytoniowego,
  • danych na temat powierzchni i lokalizacji upraw,
  • masy surowca tytoniowego objętego umowami,
  • masy wyprodukowanego surowca tytoniowego,
  • masy surowca dostarczonego nabywcy,
  • stanów magazynowych.

Projektowana ustawa przewiduje również kary dla rolników za nieprzestrzeganie tych przepisów.

Tytoń w Europie i Polsce

Tytoń należy do najbardziej popularnych używek uprawianych prawie w 100 krajach świata. Największymi producentami tytoniu na świecie są: Chiny, Brazylia, Indie, USA, Malawi, Indonezja. W Unii Europejskiej roczna produkcja wynosi ok. 280 000 ton tytoniu i w produkcji surowca tytoniowego pierwsze miejsce zajmują Włochy, następnie Bułgaria, Hiszpania, Polska.

W Polsce tytoń uprawia ok. 14 000 plantatorów na powierzchni ok. 16 000 ha w następujących rejonach: lubelsko-podkarpackim, świętokrzysko-małopolskim, kujawsko-pomorskim, mazurskim i dolnośląskim. Największa koncentracja upraw występuje w województwie lubelskim.  wk

Fot. T. Czubiński


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)