Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

13. emerytura z podatkiem dochodowym. Kiedy zostanie wypłacona?

Obrazek

Emeryci i renciści mogą liczyć na wypłatę 13. emerytury. Tym razem będzie ona w pełni opodatkowana wraz ze składką zdrowotną. Ile wynosi podatek dochodowy i kiedy zostanie wypłacona?

29 marca 2023, 09:32

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Komu przysługuje 13.emerytura.
  • Renta rolnicza i renta KRUS - jaki mają wpływ na wypłacenie 13. emerytury?
  • Ile wynosi podatek dochodowy od emerytury?
  • Kto wypłaca 13. emeryturę?
  • Kiedy wypłata 13. emerytury?
W tym roku również emeryci i renciści mogą liczyć na wypłatę trzynastej emerytury. Dodatkowe roczne świadczenie nazywane potocznie 13. emeryturą dla emerytów i rencistów, przysługuje w 2023 r. w wysokości najniższej emerytury, która w 2023 r. wynosi 1588,44 zł brutto.

Zasady wypłaty „13” - komu przysługuje 13. emerytura?

Przysługuje osobom, które 31 marca 2023 r. mają prawo do:

  • świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w art. 18, pkt 1–4 ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2023 r., poz. 208);
  • okresowej emerytury rolniczej;
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
Dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie przyznaje się do świadczeń zawieszonych na 31 marca 2023 r.
Osobie uprawnionej do kilku świadczeń przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.


Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna 13. emerytura w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty na dzień 31 marca 2023 r. W przypadku renty rodzinnej wieloosobowej, do której uprawniona jest również osoba mającą ustalone prawo do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, osobie tej przysługuje odrębnie prawo do 13. emerytury. Natomiast pozostałym osobom uprawnionym tylko do renty rodzinnej KRUS wypłaci jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości ustalonej proporcjonalnie do liczby tych osób.

Trzynasta emerytura w pełni opodatkowana

W roku 2022 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne było zwolnione z podatku dochodowego. Od kwoty brutto 13. emerytury pobierana była jedynie 9-proc. składka zdrowotna. Niestety w tym roku minister finansów nie zwolnił 13. emerytury z podatku dochodowego. Wobec powyższego, pomimo że dodatkowe roczne świadczenie pieniężne stanowi odrębną wypłatę, to zostanie ono zsumowane z emeryturą/rentą przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy (12%) i składki na ubezpieczenie zdrowotne (9%).
Zatem kwota netto 13. do wypłaty będzie różna dla każdej osoby w zależności od wysokości pobranego podatku od łącznej kwoty emerytury/renty plus dodanej kwoty 13. emerytury.

Kto wypłaci dodatkowe świadczenie

Należy pamiętać, że 13. emerytura wypłacana jest z urzędu i nie potrzeba składać żadnego wniosku. Osobom, którym KRUS wypłaca w zbiegu emerytury i renty rolnicze wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca KRUS. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy emerytalno-rentowe, decyzję w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wydaje i świadczenie to wypłaca ZUS.
Osobom, które pobierają świadczenia z KRUS w zbiegu ze świadczeniem wypłacanym przez inny organ (MSWiA, MON, SW), KRUS nie przyznaje i nie wypłaca 13. emerytury. Z kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. Kwota dodatkowej 13. emerytury nie powiększa kwoty świadczenia przy ustalaniu kwoty wolnej od potrąceń. Nie nalicza się odsetek za opóźnienie w wypłacie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Kiedy wypłata 13. emerytury?

Dodatkowa 13. emerytura zostanie wypłacona w kwietniowych terminach wypłaty emerytur i rent. Z tym że emeryci i renciści, którzy pobierają swoje świadczenia w terminie 1., mogą z uwagi na to, że 1 kwietnia br. to sobota otrzymać emeryturę wraz z 13. jeszcze pod koniec marca br. Także emeryci pobierający świadczenia w terminie 10. danego miesiąca mogą wcześniej w kwietniu otrzymać wypłatę.

Dyżur naszego eksperta z KRUSEwa Jaworska-Spicak
fot. Katarzyna Sierszeńska


Ten artykuł pochodzi z wydania 04/2023

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)