Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Apel KRIR o zmiany rolniczych emeryturach

Już prawie 3 dekady obowiązuje ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2020 r., poz. 174). Na przestrzeni lat była wielokrotnie nowelizowana, jednak zdaniem wielu ubezpieczonych w KRUS, zawiera ona wiele mankamentów i niedociągnięć.

Andrzej Sawa12 maja 2020, 14:57
Podkreślają, że w porównaniu z osobami objętymi systemem ZUS czują się pokrzywdzeni.
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych powierzył prof. Beacie Jeżyńskiej z UMCS w Lublinie sporządzenie porównawczej ekspertyzy prawnej dotyczącej zabezpieczenia społecznego rolników w porównaniu z systemem ZUS wobec zachodzących zmian gospodarczych.

W oparciu o tę ekspertyzę oraz liczne sygnały dochodzące ze środowisk rolniczych, a zwłaszcza konkretne wnioski z wojewódzkich izb rolniczych, Zarząd KRIR zwrócił się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w tym zakresie, proponując liczne rozwiązania. Oto one:

 • Możliwość przejścia na emeryturę rolniczą po 40 latach pracy, bez względu na wiek ubezpieczonego. Byłby to nie obowiązek, lecz przywilej, bowiem sam ubezpieczony decydowałby, czy chce z niego skorzystać, czy nadal pracowałby na roli. Emerytury stażowe poprawiłyby strukturę wiekową rolników i przyspieszyłyby wymianę pokoleniową na wsi – uzasadnia KRIR;
 • Przywrócenie wieku emerytalnego – 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. KRIR uważa, że praca na roli jest szczególnie trudna i narażona na wpływ różnorodnych czynników zewnętrznych, w tym atmosferycznych;
 • Zlikwidowanie warunku trwałego zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej do nabycia praw emerytalno-rentowych, a więc obowiązek wyzbycia się gospodarstwa. Zdaniem samorządu rolniczego wielu rolników nie ma następców, którym mogliby przekazać gospodarstwo, bowiem wsie wyludniają się, a ich dzieci przesiedlają się do miast lub wyjeżdżają za granicę rolnicy powinni mieć prawo do pełnej emerytury bez obowiązku wyzbycia się gospodarstwa, podobnie jak pracownicy ubezpieczeni w ZUS lub przedsiębiorcy. Dodatkowo wielu rolników przy sprzyjającym zdrowiu nadal chce prowadzić działalność rolniczą, choćby z powodu zbyt niskich świadczeń emerytalnych dla zapewnienia godnego utrzymania;
 • Emerytury rolnicze są równe dla wszystkich rolników, niezależnie od płaconych stawek składek. Np. rolnik w gospodarstwie o powierzchni 150–300 ha przeliczeniowych opłaca dodatkową składkę w wysokości 36% emerytury podstawowej, zaś osobom ubezpieczonym w ZUS przysługuje emerytura uzależniona od wysokości składek i lat podlegania ubezpieczeniu. Rolników to nie dotyczy, dla uzyskania emerytury muszą tylko płacić składki w KRUS co najmniej przez 25 lat i dostaną niemal taką samą emeryturę bez względu na wysokość składki;
 • Należałoby zwiększyć wysokość emerytury w przypadku, gdy rolnik, oprócz działalności rolniczej, prowadzi też dodatkową pozarolniczą działalność gospodarczą i płaci podwójne składki do KRUS;
 • Ujednolicenie przepisów dla osób przechodzących na emeryturę, mających okresy składkowe w ZUS i KRUS. Gdy ubezpieczony nie osiągnął minimalnych okresów składkowych – ani w ZUS (20 lat), ani w KRUS (25 lat), powinien otrzymać minimalną emeryturę w ZUS, bez możliwości uzyskania emerytury w KRUS;
 • Zasadnym jest rozwiązanie, by do kapitału początkowego w ZUS zaliczać okresy składkowe w KRUS, z tytułu ukończonej nauki, urodzenia dziecka – współczynnik 0,3. Zwiększyłoby to wysokość świadczeń wypłacanych uprawnionym.
Omawiane wystąpienie Zarządu KRIR zostało skierowane też do: marszałka Sejmu, marszałka Senatu, premiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.  as

Fot. pixabayPicture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)