Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Dodatek do emerytury rolniczej - komu przysługuje?

Obrazek

Nasz Czytelnik zapytał, czy ewentualny dodatek do emerytury rolniczej, będzie także przysługiwał rolnikom, którzy wcześniej opłacali dodatkową składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe? Na pytanie odpowiada nasza ekspertka KRUS.

3 lutego 2023, 15:00

Pytanie Czytelnika: Komu przysługuje dodatek do emerytury rolniczej?

Po przeczytaniu w grudniowym numerze top agrar Polska artykułu dot. projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, mam pytanie dot. wprowadzenia w przepisach ustawy dodatku do emerytury rolniczej dla osób opłacających dodatkową składkę emerytalno-rentową z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych. Czy ewentualny dodatek będzie także przysługiwał rolnikom, którzy wcześniej opłacali przez kilka lat dodatkową składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu działalności w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha, a aktualnie pobierają emerytury rolnicze?

Odpowiedź specjalistki KRUS: Do emerytury rolniczej przysługuje dodatek z tytułu opłacania podwójnej składki albo składki dodatkowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Komu przysługuje dodatek? 

Odpowiadając na pana pytanie, na wstępie chciałam poinformować, że 13 stycznia 2023 r. Sejm RP uchwalił ustawę z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, którą przekazał do Senatu. Pierwotna propozycja brzmienia art. 27a projektu ustawy, a dotycząca ustalania wysokości dodatku do emerytury z tytułu opłacania dodatkowej składki z tytułu prowadzenia działalności rolniczej na gruntach o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych (o której pisałam w grudniowym artykule) uległa zmianie.

Otóż w ww. ustawie z 13 stycznia 2023 r., do emerytury rolniczej przysługuje dodatek z tytułu opłacania podwójnej składki albo składki dodatkowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Ustawa zakłada, że zarówno rolnikom opłacającym podwójną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, jak i rolnikom opłacającym składkę dodatkową z tytułu prowadzonej działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych, będzie przysługiwać dodatek do emerytury rolniczej w wysokości 0,5% emerytury podstawowej za każdy rok opłacania podwójnej składki lub składki dodatkowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Ustalenie prawa do tego dodatku nastąpi na podstawie decyzji prezesa KRUS. Ustawa zakłada, że dodatek ten będzie podlegał podwyższeniu w wyniku corocznej waloryzacji najniższej emerytury, określonej w przepisach emerytalnych.

Jeśli chodzi o pana pytanie, czy przepisy przejściowe ww. ustawy stanowią, że ww. dodatek do emerytury rolniczej będzie także przysługiwał osobom, które przed wejściem w życie ustawy mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i pobierają ją bez dodatku z tytułu opłacania dodatkowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, to regulacja zawarta jest w art. 4 ww. ustawy. Dotyczy osób, które nabyły prawo do emerytury rolniczej przed wejściem w życie przepisów ustawy. Przepis ten stanowi, że osobom, którym przed dniem wejścia w życie ustawy ustalono prawo do emerytury rolniczej, dodatek, o którym mowa w art. 27 a ust. 1 ustawy, przysługuje od dnia wejścia w życie ustawy. Ustalenie prawa do dodatku tym osobom przez organ rentowy KRUS nastąpi w terminie maksymalnie 6 miesięcy od dnia wejścia jej w życie. Termin ten został wyznaczony w związku z koniecznością dostosowania systemów informatycznych do systemu obsługującego przyznawanie i wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych. Zapewne osoby te będą musiały złożyć wniosek o rozpatrzenie prawa do ww. dodatku do organu rentowego KRUS, wypłacającego emeryturę rolniczą.

Czytaj także: Ilu rolników otrzymywało emeryturę minimalną? Ile by wynosiła, gdyby nie zmiany przepisów?

Specjalistka KRUS: Ewa Jaworska-Spicak
Fot: Envato.ElementsTen artykuł pochodzi z wydania 02/2023

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)