Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Dodatek z KRUS, czy z ZUS – podwójna składka

Obrazek

Czy w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o u.s.r., które weszły w życie od 1 marca br., z tytułu opłacanej podwójnej składki z KRUS, będzie przysługiwał dodatek, czy trzeba się o niego ubiegać w ZUS?

18 kwietnia 2023, 14:10

Czytelnik pyta: Czy w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o u.s.r., które weszły w życie od 1 marca br., będzie mi przysługiwał dodatek z tytułu opłacanej podwójnej składki z KRUS? Czy muszę o niego ubiegać się w ZUS?

Jestem rolniczką i prowadzę gospodarstwo pow. 50 ha przeliczeniowych. Od 2018 r. pobieram emeryturę z ZUS (za 19 lat podlegania ubezpieczeniu). ZUS doliczył mi 18 lat ubezpieczenia w KRUS i przyznał zwiększenie w kwocie 166,21 zł. Kilka lat prowadziłam dodatkowo działalność gospodarczą i wtedy opłacałam w KRUS podwójną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Czy w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o u.s.r., które weszły w życie od 1 marca br., będzie mi przysługiwał dodatek z tytułu opłacanej podwójnej składki z KRUS? Czy muszę o niego ubiegać się w ZUS?

Ekspert KRUS odpowiada: W świetle przepisów ustawy z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2023 r., poz. 337), do emerytury rolniczej przysługuje dodatek z tytułu opłacania podwójnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe...

W świetle przepisów ustawy z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2023 r., poz. 337), do emerytury rolniczej przysługuje dodatek z tytułu opłacania podwójnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe lub dodatkowej składki z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni pow. 50 ha przeliczeniowych. Jednak jak wynika z pytania, pani pobiera emeryturę z ZUS, do której wysokości doliczono zwiększenie za lata podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Nie nabyła pani prawa do emerytury rolniczej, bo nie legitymowała się wymaganym co najmniej 25-letnim ubezpieczeniem w KRUS. Dlatego ZUS po osiągnięciu przez panią wieku emerytalnego i złożeniu wniosku o emeryturę doliczył okres podlegania ubezpieczeniu w KRUS i wyliczył zwiększenie na zasadach obliczania części składkowej, określonej w ustawie o u.s.r. Z chwilą przyznania emerytury z ZUS wyłączono panią z ubezpieczenia w KRUS. Wobec powyższego, że nie ma pani prawa do emerytury rolniczej, nie nabędzie pani prawa do dodatku z tytułu opłacania podwójnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w KRUS. ZUS też nie przyzna pani ww. dodatku, bo przysługuje on do emerytury rolniczej.

Jak obliczyć dodatek do emerytury?


spec. KRUS Ewa Jaworska-Spicak
fot. pixabayWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)