Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Dział specjalny produkcji rolniczej a składka zdrowotna KRUS

Obrazek

Nasz Czytelnik prowadzi dział specjalny produkcji rolniczej i pyta o wysokość składki zdrowotnej w KRUS. Jak zmieni się w 2023 r. stawka ubezpieczenia dla rolników zajmujących się działami specjalnymi produkcji?

16 marca 2023, 06:00

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dział specjalny produkcji rolnej: warzywnictwo
  • Składka zdrowotna dla rolników w KRUS

Dział specjalny produkcji rolnej: warzywnictwo

Jestem ubezpieczony w KRUS z mocy ustawy. Prowadzę dział specjalny produkcji rolnej, nastawiony na uprawy szklarniowe warzyw. Słyszałem, że od stycznia i lipca 2023 r. zmienia się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, wobec czego zapewne wzrośnie minimalna miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne. Ile ona będzie wynosiła?
Roman S. (woj. pomorskie)

Składka zdrowotna dla rolników w KRUS

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (DzU z 2022 r., poz. 1952), w br. minimalne wynagrodzenie będzie podnoszone dwa razy.

Od 1 stycznia wysokość min. wynagrodzenia za pracę wynosi 3490 zł. Natomiast od 1 lipca 2023 r. wyniesie 3600 zł. Wobec tego najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne dla rolników prowadzących działy specjalne, liczona jako 9% min. podstawy wymiaru wynosi od stycznia 314 zł, zaś od 1 lipca 2023 r. będzie wynosiła 324 zł.

Ewa Jaworska-Spicak, specjalistka KRUS
fot. EnvatoElementsTen artykuł pochodzi z wydania 03/2023

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)