Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Jak długo rolnik może pobierać zasiłek chorobowy? Jakie świadczenia z KRUS mu przysługują?

Obrazek

Młody rolnik przeszedł ciężką operację, a teraz czeka go długa rehabilitacja. KRUS przyznał mu zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy. Jakie jeszcze świadczenia z KRUS przysługują rolnikowi, gdy skończy się okres wypłaty zasiłku chorobowego?

7 maja 2023, 07:31

Długa rehabilitacja i pobieranie zasiłku chorobowego

Jestem rolnikiem ubezpieczonym z mocy ustawy w KRUS. Mam 40 lat i prowadzę gospodarstwo rolne od 20 lat. Przeszedłem operację wymiany stawu biodrowego. Operacja była bardzo ciężka i czeka mnie długa rehabilitacja. Oddział regionalny KRUS przyznał mi i wypłaca już przez 4 miesiące zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy. Na jakie jeszcze świadczenia mogę liczyć z KRUS, gdy skończy się okres wypłaty zasiłku chorobowego?

Grzegorz P. (woj. mazowieckie)

Jakie świadczenia z KRUS przysługują rolnikowi?

W świetle art. 14 ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2023 r., poz. 208, 337) zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni, jednak nie dłużej niż przez 180 dni. Jeżeli po wyczerpaniu podstawowego 180-dniowego okresu zasiłkowego ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy, a w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji rokuje odzyskanie zdolności do pracy, zasiłek chorobowy przedłuża się na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, jednak nie dłużej niż o dalsze 360 dni.

Łączny okres zasiłkowy wynosi 540 dni. Zasiłek chorobowy z tytułu czasowej niezdolności do pracy, trwającej dłużej niż 180 dni, KRUS przyznaje na podstawie orzeczenia lekarza rzeczoznawcy (w I instancji) lub komisji lekarskiej Kasy (w II instancji).

Wobec powyższego, gdy wyczerpie pan 180 dni podstawowego okresu zasiłkowego, może pan wystąpić do oddziału regionalnego KRUS o przyznanie zasiłku chorobowego w przedłużonym okresie. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia na druku KRUS N-14. KRUS skieruje pana do lekarza rzeczoznawcy, który wyda orzeczenie, czy jest pan nadal niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym i rokuje odzyskanie zdolności do pracy. Na tej podstawie KRUS wyda stosowną decyzję.

Jeśli stan pana zdrowia ulegnie znacznemu pogorszeniu, może pan wystąpić w każdym czasie o przyznanie renty rolniczej okresowej, dołączając także do wniosku zaświadczenie lekarskie na druku KRUS N-14. Ponieważ spełnia pan warunek podlegania ubezpieczeniu wymagany do przyznania renty (5 lat w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku, jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30. roku życia), to w przypadku orzeczenia lekarza rzeczoznawcy stwierdzającego u pana całkowitą niezdolność do pracy powstałą w okresie ubezpieczenia, nabędzie pan prawo do renty rolniczej.

Może pan także ubiegać się o skierowanie na rehabilitację w CRR KRUS po zakończeniu leczenia.

porady krus dla rolników

Ewa Jaworska-Spicak, specjalistka KRUS
fot. EnvatoElementsTen artykuł pochodzi z wydania 05/2023

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)