Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

KRUS: Wypadek przy pracy a wypłata odszkodowania

Obrazek
Pytanie: Jestem rolnikiem ubezpieczonym w KRUS z mocy ustawy. Prowadzę 25-hektarowe gospodarstwo, w tym przydomowy sad. W październiku br. kończyłem zbiór późnych odmian jabłek i gruszek, które zamierzałem przeznaczyć na przetwory do własnego użytku. Gdy schodziłem z drabiny uległem wypadkowi doznając złamania ręki. Czy jeśli zgłoszę wypadek w KRUS, otrzymam odszkodowanie? Sąsiad powiedział, żebym zeznał, że jabłka były na sprzedaż, a nie na własne potrzeby, bo KRUS nie uzna mi tego wypadku. Czy to prawda?
31 grudnia 2019, 08:46
Odpowiedź: Na podstawie przepisów ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2019 r., poz. 299 ze zm.), jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej.

Za taki wypadek uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności, na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem.

Poprzez działalność rolniczą rozumie się działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej. Pan, jako ubezpieczony rolnik, uległ wypadkowi w czasie zbioru jabłek i gruszek w sadzie, wobec czego zaistniałe zdarzenie nosi znamiona wypadku przy pracy rolniczej.

To, że zbierał pan owoce na własne potrzeby, a nie na sprzedaż, nie będzie miało wpływu na uznanie tego zdarzenia przez KRUS za wypadek przy pracy rolniczej.

Nadmienia się, że już pod rządami uprzednio obowiązujących ustaw SN wyrokiem z 19 maja 1980 r. (sygn. akt III URN 18/80) orzekł, że „dla oceny, czy konkretna czynność podejmowana przez rolnika należy do zwykłych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego istotne jest, czy czynności te są związane z wykonywaniem pracy, którą rolnik normalnie wykonuje, a nie motywy, dla których podjął konkretną czynność”.

Ewa Jaworska-Spicak, ekspert ds. KRUS

Ważne Tematy

Ważne Tematy

Ważne Tematy