Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

KRUS: Zasiłek chorobowy i renta rolnicza - kiedy można wnioskować?

Obrazek

Pytanie: Moja siostra od 10 lat jest ubezpieczona w moim gospodarstwie rolnym jako domownik i opłacam za nią składki. Pół roku temu ciężko zachorowała. KRUS wypłacał jej zasiłek chorobowy przez 180 dni, następnie zasiłek chorobowy w przedłużonym okresie – aż do grudnia br. Problem tkwi w tym, że stan zdrowia siostry z dnia na dzień się pogarsza i nie rokuje ona odzyskania zdolności do pracy. Czy może złożyć wniosek o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy w trakcie pobierania tego zasiłku i zrezygnować z jego pobierania?

2 sierpnia 2019, 08:00
Odpowiedź: Tak. Przepisy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2019 r., poz. 299 ze zm.) nie nakładają obowiązku na ubezpieczonego wyczerpania przez niego całego okresu zasiłkowego i dopiero po jego wyczerpaniu złożenia wniosku o rentę rolniczą.

Ubezpieczony pobierający zasiłek chorobowy (zarówno w podstawowym, jak i przedłużonym okresie) może w każdym czasie wystąpić z wnioskiem o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, zwłaszcza, gdy stan zdrowia uległ znacznemu pogorszeniu. Tak więc pani siostra może wystąpić już teraz z wnioskiem o rentę rolniczą, dołączając zaświadczenie o stanie zdrowia na druku KRUS N-14, wypełnione przez lekarza leczącego. KRUS skieruje siostrę na badanie lekarskie celem orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy stałej lub okresowej. Jeśli zostanie u siostry orzeczona całkowita niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (pozostałe warunki do renty są spełnione), KRUS przyzna prawo do renty i podejmie jej wypłatę, zaś wstrzyma wypłatę zasiłku chorobowego.

Ewa Jaworska-Spicak, ekspert ds. KRUS


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)