Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Odmowa wypłaty świadczenia uzupełniającego z KRUS - dlaczego?

Obrazek

Nasza czytelniczka ubiegała się o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji dla swojej teściowej. KRUS odmówił wypłaty. Dlaczego? 

30 września 2021, 06:00

Pytanie Czytelniczki: Moja teściowa pobierała z KRUS rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy w kwocie 1250,88 zł brutto. Pobierała też z urzędu gminy zasiłek pielęgnacyjny z tytułu orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Dowiedziała się, że może ubiegać się w KRUS o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Do wniosku o to świadczenie, złożonego w czerwcu br., dołączyła zaświadczenie o stanie zdrowia na druku KRUS N-14 oraz orzeczenie wydane przez powiatowy zespół ds. niepełnosprawności o ustaleniu znacznego stopnia niepełnosprawności. Oddział regionalny KRUS po przeprowadzeniu postępowania wydał w sierpniu decyzję, przyznającą teściowej prawo do świadczenia uzupełniającego. Świadczenie to miało zostać wypłacone z wyrównaniem we wrześniu br. wraz z rentą w terminie płatności renty.

Teściowa nie doczekała się wypłaty tego świadczenia, bo zmarła w sierpniu. Teść zwrócił się do KRUS o wypłatę świadczenia uzupełniającego jako niezrealizowanego świadczenia. Rentę za sierpień po teściowej otrzymał. Niestety, KRUS odmówiła mu wypłaty przyznanego świadczenia uzupełniającego. Dlaczego?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tj. DzU z 2020 r., poz. 1936 ze zm.), w sprawach nieuregulowanych w ustawie, dotyczących postępowania w sprawie świadczenia uzupełniającego, wypłaty tego świadczenia oraz wydawania orzeczeń lekarskich stosuje się odpowiednio przepisy m.in. ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem art. 136 tej ustawy, co oznacza, że po śmierci osoby uprawnionej świadczenie uzupełniające nie przysługuje jako tzw. niezrealizowane. Pana teść od decyzji odmownej może jedynie odwołać się do sądu za pośrednictwem oddziału KRUS.

Ewa Jaworska-SpicakWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)