Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.plZaloguj
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Oświadczenie o wyborze renty rolniczej

Obrazek

Pytanie Czytelniczki: Mam 62 lata. Pobieram rentę rolniczą stałą z KRUS. Do renty KRUS doliczyła mi 5 lat zatrudnienia, ale nie doliczyła mi lat pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w latach 1975–1978 – po 16. roku życia. Uczęszczałam wtedy do technikum z internatem, ale mieszkałam z rodzicami i pomagałam w gospodarstwie. Mam więc 20 lat ubezpieczenia rolniczego. Gdy osiągnęłam wiek emerytalny, oddział regionalny KRUS nie zamienił mi renty rolniczej na emeryturę i w dodatku wypełniłam jakieś oświadczenie, że pozostanę na rencie i nie będę ubiegać się o emeryturę w ZUS. Czy faktycznie nie mogę pobierać emerytury rolniczej? Dlaczego nie doliczono mi lat pracy w gospodarstwie rodziców?

29 września 2021, 10:41
Zgodnie z przepisami ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2021 r., poz. 266), osobom pobierającym renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy, które osiągnęły 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, przyznaje się z urzędu emeryturę rolniczą w wysokości nie niższej od dotychczas pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli osoba ta spełniła warunki do emerytury, tj. m.in. podlegała ubezpieczeniu wyłącznie rolniczemu (bez zaliczenia okresów zatrudnienia dla osób urodzonych po 31.12.1948 r.) przez co najmniej 25 lat. Wysokość emerytury może być niższa od dotychczas pobieranej renty, jeżeli jej zmniejszenie wynika z wyłączenia okresów podlegania innemu ubezpieczeniu, tj. w ZUS. 

Wobec powyższego organ rentowy KRUS, gdy osiągnęła pani wiek emerytalny (60 lat), nie zamienił pobieranej przez panią renty z tytułu niezdolności do pracy na emeryturę rolniczą, bo po wyłączeniu okresów ubezpieczenia w ZUS, nie legitymowała się pani co najmniej 25-letnim okresem ubezpieczenia społecznego rolników. Pracy w gospodarstwie rodziców po 16. roku życia KRUS nie doliczyła do okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego, ponieważ uczęszczała pani do technikum z internatem, a więc nie spełniała pani warunku stałej pracy w gospodarstwie rolnym rodziców jako domownik. 

Okres ten w latach 1975–1978 do 1982 r. jest okresem uznaniowym. Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 2c ww. ustawy, w przypadku, gdy uprawniony do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy nie spełnia warunków do emerytury rolniczej, Kasa wzywa uprawnionego do renty w terminie co najmniej 3 miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego do złożenia oświadczenia, że wybiera rentę rolniczą z ubezpieczenia i nie będzie występować z wnioskiem o emeryturę z ZUS. 

Pani, jak wynika z pytania, złożyła oświadczenie, że pozostaje na rencie rolniczej. Oświadczenie o wyborze świadczenia jest ostateczne i nie przysługuje od niego prawo odstąpienia. Gdyby pani wtedy oświadczyłaby, że będzie ubiegać się o emeryturę w ZUS (ZUS zaliczyłby okresy ubezpieczenia w KRUS) i przyznałby pani emeryturę, wtedy utraciłaby pani prawo do renty rolniczej bezpowrotnie. Trudno ocenić, czy wysokość emerytury z ZUS byłaby w pani przypadku korzystniejsza od renty rolniczej. Przed takimi decyzjami koniecznie trzeba zasięgnąć porady eksperta. 

Ewa Jaworska-Spicak
Ważne Tematy