Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Świadczenie z KRUS dla sołtysa: wójt odmówił potwierdzenia. Co teraz?

Obrazek

Nasz Czytelnik pobiera emeryturę rolniczą z KRUS. Stara się o przyznanie świadczenia z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przez dwie kadencje. Wójt odmówił potwierdzenia okresu pełnienia funkcji, ale rolnik ma oświadczenia swoje i świadków. Czy KRUS przyzna świadczenie?

17 września 2023, 06:30

Prawo do świadczenia dla sołtysa

Mam ukończone 65 lat i pobieram emeryturę rolniczą z KRUS. Złożyłem wniosek do KRUS o przyznanie świadczenia z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przez dwie kadencje od 1 stycznia 1991 r. do 31 grudnia 1998 r. Do wniosku dołączyłem postanowienie wójta o odmowie wydania zaświadczenia, potwierdzającego okres pełnienia tej funkcji. Jednocześnie przedłożyłem oświadczenie swoje i świadków, że pełniłem funkcję sołtysa przez dwie kadencje w ww. okresie. Czy KRUS na podstawie tych oświadczeń przyzna mi świadczenie?

Karol O. (woj. opolskie)

KRUS podejmie postępowanie wyjaśniające

Do wniosku o świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa powinny być dołączone dokumenty, potwierdzające okoliczności faktyczne, mające wpływ na przyznanie świadczenia, m.in. zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji. W przypadku wydania przez wójta postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, wnioskodawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa, potwierdzone pisemnymi oświadczeniami, złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie i pełnoletnich w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

W pana przypadku z pewnością KRUS podejmie postępowanie wyjaśniające i zwróci się do urzędu gminy o uprawdopodobnienie okresu trwania kadencji (podanie daty wyborów organów sołectw) w podanym przez pana okresie. W zależności od uzyskanych informacji, KRUS podejmie decyzję, czy przyznać panu prawo do świadczenia na podstawie złożonych oświadczeń.

Ewa Jaworska-Spicak, ekspertka KRUS
fot. PixabayTen artykuł pochodzi z wydania 09/2023

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)