Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Zasiłek opiekuńczy za opiekę nad dzieckiem z KRUS – złóż wniosek!

Obrazek

W okresie okołoświątecznym dzieci wracają do nauki zdalnej, dlatego od poniedziałku 20.12.2021 r. wraca również zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem dla rolników i domowników. Ile wynosi i gdzie złożyć wniosek?

Aneta Lewandowska20 grudnia 2021, 12:05

Nauka zdalna wymaga opieki

Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. dzieci będą uczyły się zdalnie. Kolejna fala COVID-19 skutkuje zamknięciem żłobków, przedszkoli, szkół, świetlic i innych miejsc, do których uczęszczało dziecko. Dlatego ubezpieczonym rolnikom i domownikom przysługuje zasiłek opiekuńczy z KRUS, w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku, kiedy opiekun dzienny lub niania nie mogą zaopiekować się pociechami rolników z powodu COVID-19.

Sprawowaniu opieki podlegają:

 • dzieci do ukończenia 8 lat,

 • dzieci legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat,

 • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kiedy i dla kogo zasiłek?

Świadczenie opiekuńcze przysługuje w przypadku, kiedy placówka, w której na co dzień przebywa dziecko jest zamknięta w związku z pandemią koronawirusa lub jest częściowo otwarta, ale zamknięta jest klasa, oddział lub grupa dziecka, a przez to nie ma możliwości zapewnienia opieki dzieciom przez placówkę.   

O zasiłek może ubiegać się osoba:

 • podlegająca ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu,

 • podlegająca ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,

 • która sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem.

Co ważne, w przypadku tego świadczenia przysługuje ono niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników (nie jest wymagany nieprzerwany 12 miesięczny okres ubezpieczenia).

Ograniczenia dotyczące zasiłku

Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest tylko jednemu z rodziców i opiekunów. Co więcej, przysługuje tylko jedno świadczenie, niezależnie od liczby dzieci, nad którymi sprawowana jest opieka.

Świadczenie nie przysługuje natomiast, jeśli jedno z rodziców dziecka może zaopiekować się dzieckiem, bo jest np. jest bezrobotne, korzysta z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego.

Jak informuje KRUS, członkiem rodziny, który mógłby zapewnić opiekę nie może być osoba, która:

 • jest całkowicie niezdolna do pracy,

 • jest chora,

 • jest niesprawna fizycznie lub psychicznie ze względu na swój wiek,

 • prowadzi gospodarstwo rolne,

 • prowadzi działalność pozarolniczą,

 • nie jest zobowiązana do sprawowania opieki na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli odmawia sprawowania opieki.

Tylko dwa tygodnie

Świadczenie opiekuńcze przysługuje za każdy dzień opieki – łącznie z weekendami, ale nie dłużej niż za 14 dni. Tak więc zasiłek nie obejmie całego okresu okołoświątecznego. Nie ma tutaj wyjątków, niezależnie od tego, ile dzieci będzie pod opieką osoby ubiegającej się o zasiłek.

Wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi 32,41 zł za jeden dzień sprawowanej opieki (obliczona na podstawie emerytury podstawowej KRUS z 1.03.2020 r., czyli 1/30 kwoty emerytury 972 zł 40 gr).

Wzór wniosku pobierzesz tutaj. Podpisany i wypełniony można złożyć osobiście, za pomocą wrzutni, przesłać do odpowiedniego oddziału KRUS pocztą lub elektronicznie przez skrzynkę podawczą ePUAP.

oprac. al na podst. KRUS
fot. archiwumPicture of the author
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)