🔔 Letnia promocja - prenumerata za 1 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Zasiłek z KRUS z tytułu kwarantanny

27.06.2020

Drukuj

Zasiłek z KRUS z tytułu kwarantanny

Pozostało 0% artykułu.
Więcej przeczytasz dzięki prenumeracie lub kupując dostęp.

Masz już prenumeratę lub dostęp?

Możesz już teraz kupić dostęp do wszystkich treści lub do wybranego artykułu

Kup dostęp Kup ten artykuł za 3,69 zł Kup ten artykuł za 0 złpo wyrażeniu zgód

r e k l a m a

16 maja br. weszła w życie ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU z 2020 r., poz. 875). Nadała ona, m.in. nowe brzmienie art. 31zy³ ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU z 2020 r., poz. 374 ze zm.) i nałożyła na KRUS obowiązek przyznawania i wypłaty nowego świadczenia, tj. zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, zwanego zasiłkiem z tytułu kwarantanny.


Zasady przyznawania i wypłaty


Zasiłek z tytułu kwarantanny przysługuje:
 • ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, którzy są objęci ubezpieczeniem społecznym rolników zarówno z mocy ustawy (obowiązkowo), jak i na wniosek (dobrowolnie);
 • za okres objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, wskazany w decyzji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, lub w zaświadczeniu lekarskim informującym o hospitalizacji w związku z COVID-19, niezależnie od długości tego okresu w niepodzielnej kwocie 1300 zł;
 • za okres przypadający nie wcześniej niż od 18 kwietnia br.;
 • jeżeli w całym okresie objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, rolnik (domownik) podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników.


Pozostałe przepisy

r e k l a m a


A oto inne zasady, które obowiązują przy jego przyznawaniu i wypłacie.
 1. Zasiłek z tytułu kwarantanny nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 2. Nie są z niego dokonywane zajęcia egzekucyjne oraz potrącenia z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne rolników.
 3. Wypłacany jest tylko jeden raz, z wyjątkiem przypadków, gdy ubezpieczony rolnik i domownik jest wielokrotnie objęty kwarantanną, a okresy objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją przypadają w różnych przedziałach czasowych, które nie pokrywają się i okresy te nie przypadają jeden po drugim w ciągłości.
 4. W razie zbiegu prawa do zasiłku z tytułu kwarantanny z prawem do zasiłku chorobowego uprawnionemu wypłaca się jedno świadczenie – wyższe albo wybrane przez uprawnionego.
 5. W razie zbiegu prawa do zasiłku z tytułu kwarantanny z prawem do zasiłku macierzyńskiego, zasiłek z tytułu kwarantanny nie przysługuje.
 6. Zasiłek z tytułu kwarantanny przysługuje jako niezrealizowane świadczenie.
 7. Roszczenie o jego wypłatę przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. Jeżeli niezgłoszenie roszczenia o jego wypłatę nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 8. Ubezpieczony rolnik i domownik wykorzystujący okres kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego w sposób niezgodny z jego celem traci prawo do zasiłku.
 9. Osoba, która pobrała nienależnie zasiłek z tytułu kwarantanny jest zobowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami. Nienależnie pobrane kwoty KRUS ma prawo potrącać z wypłacanych zasiłków bieżących oraz innych świadczeń z ubezpieczenia lub ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku z tytułu kwarantanny ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te należności.

Postępowanie w sprawie


Podstawą do rozpatrzenia przez KRUS prawa do ww. zasiłku jest złożenie wniosku na druku KRUS GZKW-1/04/2020. Wzór wniosku został zamieszczony na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl. Można też uzyskać go w każdej jednostce organizacyjnej Kasy. Nie potrzeba składać ww. wniosku, jeżeli do KRUS wpłynie zaświadczenie lekarskie w związku z hospitalizacją z COVID-19.

Wnioski mogą być złożone w formie elektronicznej i przekazane przez elektroniczną skrzynkę podawczą KRUS – ePUAP lub w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do wniosku winna być dołączona (do wglądu) decyzja powiatowego inspektora sanitarnego o nałożeniu na osobę zakażoną lub chorą albo podejrzaną o zakażenie lub chorobę, obowiązku poddania się izolacji. Ustalenie przez KRUS prawa do tego zasiłku powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Osoba, której KRUS przyznała zasiłek z tytułu kwarantanny, jest obowiązana poinformować Kasę o wszelkich zmianach, mających wpływ na prawo do wypłaconego zasiłku np.  o okresie otrzymania zasiłku chorobowego z ZUS.
Przykład 1.
KRUS przyznała i wypłaciła ubezpieczonemu rolnikowi zasiłek z tytułu kwarantanny na podstawie decyzji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o pobycie na kwarantannie od 11 maja do 24 maja 2020 r. 10 czerwca br. wpłynęło jego zaświadczenie lekarskie o hospitalizacji z COVID-19 za okres od 21 maja do 10 czerwca br. Ponieważ zasiłek ten został mu przyznany i wypłacony, kolejny zasiłek z tytułu kwarantanny w związku z hospitalizacją z COVID-19 nie przysługuje.
Przykład 2.
6 maja br. z wnioskiem o zasiłek z tytułu kwarantanny wystąpił ubezpieczony rolnik, objęty kwarantanną z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem. Rolnik poddał się obowiązkowej izolacji od 14 kwietnia do 27 kwietnia br., co wynikało z decyzji państwowego inspektora sanitarnego. Wobec powyższego KRUS wypłaci mu zasiłek z tytułu kwarantanny w kwocie 1300 zł, ponieważ okres obowiązkowej izolacji obejmuje 18 kwietnia br. i następne dni.

Ewa Jaworska-Spicak

Polecany artykuł

KRUS: zasiłek opiekuńczy po raz kolejny wydłużony


Czytaj artykuły w naszej aplikacji!

Aplikacja TAP jest już dostępna

r e k l a m a

r e k l a m a

więcej artykułów z tej kategorii

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody