Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Zwrot dopłat przy sprawie w WSA

Obrazek
Pytanie: Czy na podstawie decyzji ARiMR nakazującej zwrot nienależnie pobranych płatności Agencja może prowadzić egzekucję, mimo złożonej skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego?
adw. Mikołaj Pomin8 maja 2020, 08:00
Odpowiedź: Postępowanie dotyczące zwrotu nienależnie pobranych płatności prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z przepisem art. 15 zasadą jest, że postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Decyzja wydana przez organ II instancji jest ostateczna, a co za tym idzie – również jest wykonalna.

Agencja może zatem na jej podstawie egzekwować ustaloną kwotę nienależnie pobranej płatności i to pomimo złożenia skargi do sądu administracyjnego, bowiem skarga ta nie wstrzymuje wykonania decyzji ostatecznej. Sugeruję w podobnych przypadkach, jak opisany, wraz ze skargą, występować o wstrzymanie wykonania decyzji przez sąd do czasu rozpoznania skargi.

adwokat Mikołaj PominPicture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)