Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>

Podwójna emerytura także dla rolnika – sprawdź, kto może ją otrzymać

Obrazek

Rolnicy, którzy odprowadzali składki do ZUS i KRUS, obok osób które pracowały w Polsce i za granicą oraz osób, które pracowały w służbach mundurowych, mogą ubiegać się o podwójną emeryturę.

Karol Pomeranek16 października 2022, 11:23
Podwójne świadczenie może zostać przyznane osobom urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Takim, które równolegle odprowadzały składki do ZUS oraz KRUS. Warunek niezbędny do spełnienia to podleganie ubezpieczeniu rolników przez co najmniej 25 lat oraz podleganie powszechnemu systemowi emerytalnemu.

Uwaga, przepisy jednak krzywdzą część rolników „dwuzawodowców”

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż w przypadku podwójnej emerytury, inne reguły obowiązują osoby urodzone po 1948 r., a inne – urodzone przed 1949 r. 

– Wynika to z reformy systemowej ubezpieczenia emerytalnego wprowadzonej w 1999 roku – tłumaczył w grudniu ubiegłego roku Tygodnik Poradnik Rolniczy. – W efekcie osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r., mają wyliczany kapitał na indywidualnych kontach emerytalnych w ZUS, niezależnie od długości okresu podlegania ubezpieczeniu. Dzięki temu ubezpieczeni otrzymają z ZUS po osiągnięciu wieku emerytalnego świadczenie emerytalne w wysokości odpowiadającej opłaconym składkom.

Tymczasem osoby, które nie nabędą prawa do emerytury rolniczej, za czas opłacania składek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mogą ubiegać się o zwiększenie emerytury (z ZUS) o tzw. część rolną (tylko po 1% najniższej emerytury za każdy rok opłacania składek rolniczych).

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie z ZUS?

Warunkiem nabycia prawa do emerytury według nowych zasad jest ukończenie powszechnego wieku emerytalnego oraz zapisania na koncie w ZUS jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia emerytalnego.

– Staż pracy nie ma wpływu na ustalenie prawa do emerytury, ale może mieć wpływ na jej wysokość. Od 1 października 2017 r. wymagany staż do osiągnięcia najniższej emerytury będzie wynosił 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn – wylicza ZUS.

Komu przysługuje emerytura rolnicza?

Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki:
 1. Osiągnął wiek emerytalny, który od 1 października 2017 r. wynosi 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny.
 2. Podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. Okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu to okres ubezpieczenia społecznego rolników począwszy od 1 stycznia 1991 r.
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje także możliwość przyznania ubezpieczonemu rolnikowi emerytury rolniczej, jeśli do dnia 31 grudnia 2017 r. spełnił on łącznie warunki dotyczące:
 • osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną,
 • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat,
 • zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Nowe przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

15 czerwca tego roku weszła życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wśród najważniejszych zmian ustawa wprowadza:
 • prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości bez konieczności zbywania gospodarstwa rolnego,
 • większą ochronę dla ubezpieczonych i domowników całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • doliczenie okresów odbywania służby wojskowej do wysokości emerytury rolniczej,
 • skrócenie okresu umowy dzierżawy przy wypłacie okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
 • rozszerzony katalog osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 • możliwość rehabilitacji w centrach rehabilitacji rolników KRUS także dla rolników – emerytów,
 • turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych.
źródło: KRUS, ZUS
fot.: Pixabay


Picture of the author
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)