Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>

VAT od odszkodowania za wywłaszczenie

Obrazek

Rolnik musi zapłacić podatek VAT od odszkodowania za wywłaszczenie gruntu pod budowę drogi – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 grudnia 2018 r. (sygn. akt I FSK 2089/16).

Andrzej Sawa16 stycznia 2019, 16:50
Rolnik ten otrzymał od rodziców darowizną gospodarstwo rolne. Był podatnikiem VAT, rozliczał się na zasadach ogólnych. Na podstawie decyzji wojewody został wywłaszczony z gruntu pod budowę drogi, otrzymał za to odszkodowanie, za które kupił inne działki do uprawy. Utrzymywał, że od tego odszkodowania nie powinien zapłacić podatku VAT, gdyż – jak uzasadniał – nigdy nie zajmował się żadną inną działalnością zarobkową niż uprawa roli i dostawy produktów rolnych, tym bardziej nie trudnił się zawodowo obrotem nieruchomości. Podkreślał, że nie miał żadnego wpływu na wywłaszczenie. Nie podejmował żadnych kroków do zbycia gruntu, uzbrojenia go czy podziału.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu miał jednak odmienne zdanie, uznał, że rolnik VAT powinien zapłacić. Uzasadniał, że grunt był wykorzystywany w opodatkowanej VAT działalności rolnej, tak więc dostawa działek nie nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym, ale w ramach wykonywanej działalności rolniczej. To samo uznał WSA w Bydgoszczy, do którego rolnik odwołał się od decyzji dyrektora IS.

Przypomnijmy, że w wyroku z 5 października 2018 r. NSA w podobnej sprawie (sygn. akt I FSK 1639/16) oraz z 25 maja 2017 r. (sygn. akt I FSK 1558/15) orzekł inaczej. Wskazał wtedy, że nie można uznać wywłaszczonych rolników za osoby prowadzące profesjonalną działalność handlową w zakresie dostawy gruntów wyłącznie ze względu na to, że są oni zarejestrowanymi podatnikami VAT. NSA podpierał się wtedy wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Słaby i Kuć (sygn. C – 180 –181/10).

Jednak w wyroku z 6 grudnia NSA stwierdził, że wnioski płynące z orzeczenia TSUE powinny być inne, bowiem orzeczenie to dotyczyło rolnika ryczałtowego, który zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej na zbywanym gruncie, a nie aktywnego rolnika, rozliczającego się z VAT na zasadach ogólnych. NSA podkreślił, że nie zgadza się z poprzednimi wyrokami w podobnej sprawie, bowiem wywłaszczenie ze składnika gospodarstwa rolnego, stanowiącego własność podatnika VAT nie jest związane z majątkiem prywatnym, tylko z zarządem przedsiębiorstwem.
as


Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)