Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.plZaloguj
Strona główna>Artykuły>Prawo>

Wspólne inwestycje tak, ale nie w budowlankę

Obrazek

Resort rolnictwa pracuje nad zmianą przepisów dotyczących „Modernizacji gospodarstw rolnych”, które wykluczają miedzy innymi wspólne inwestycje budowlane.

Grzegorz Ignaczewski24 stycznia 2019, 12:28
Ministerstwo proponuje, aby wykluczyć z możliwości dofinansowania inwestycje trwale związane z gruntem – czyli np. inwestycje budowlane. Jak czytamy w uzasadnieniu, proponowana zmiana wynika z „trudna do ustalenia odrębność prowadzenia działalności rolniczej oraz weryfikacje wzrostu GVA w poszczególnych gospodarstwach”. Jednocześnie w projektowanych przepisach resort wyraźnie doprecyzowuje, że kosztem kwalifikowalnym nie może być dokończenie rozpoczętej już budowy lub modernizacji budynku.

Pojawia się także propozycja rozszerzenia katalogu kosztów kwalifikowalnych w obszarach a,b,c – czyli dotychczas związanych bezpośrednio z inwestycjami budowlanymi. Teraz inwestycje w tych obszarach oprócz obowiązkowych kosztów związanych z budową lub modernizacją budynków inwentarskich lub magazynów paszowych będą mogły zawierać także i inne koszty związane z danym obszarem wsparcia. Brak jednak precyzyjnego określenia o jakich kosztach tu mowa.

Nowe przepisy dopuszczają także możliwość realizacji inwestycji budowlanych na gruntach dzierżawionych od podmiotów innych niż Skarb Państwa czy Jednostki Samorządu Terytorialnego. W takim przypadku wymagana będzie umowa dzierżawy zawarta na okres nie krótszy niż 7 lat liczone od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Projekt rozporządzenia można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego (kliknij tutaj).

Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy