Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

100 tys. zł dotacji z ARiMR na zabezpieczenie wód przed azotanami

Przez najbliższy miesiąc (od 30 grudnia 2019 do 28 stycznia 2020 r.) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o wsparcie inwestycji chroniących wody przed zanieczyszczeniem azotanami. Kto, na jakie inwestycje i w jakiej wysokości może się się starać o wsparcie z ARiMR?

Bartłomiej Czekała30 grudnia 2019, 15:35
Nabór wniosków na działanie  „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” adresowany jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.


ZOBACZ FILM O NABORZE WNIOSKÓW!

Jaka wysokość dotacji?

Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję i wynosi do:
  • 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika,
  • 50 proc. kosztów w przypadku pozostałych rolników.

Jakie inwestycje podlegają finansowaniu?

Pomoc może być przyznana na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek – w przypadku młodych rolników).

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na koszty budowy, przebudowy lub zakupu
  • zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych,
  • płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek,
  • nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Wnioski do 28. stycznia 2020 roku

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR, można je będzie także składać za pośrednictwem biur powiatowych.
Każdy złożony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej.

Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.  Listy kolejności przysługiwania pomocy zostaną opublikowane w terminie 50 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać na stronie internetowej ARiMR.

oprac. bcz na podst. ARiMR
Fot. Drożdż


Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)