100 tysięcy złotych dla młodych rolników

100 tysięcy złotych dla młodych rolników

Przez miesiąc, począwszy od 27 kwietnia 2017 r., w Oddziałach Regionalnych ARiMR młodzi rolnicy będą mogli składać wnioski o przyznanie premii 100 tysięcy złotych na rozpoczęcie gospodarowania. Wiemy już na jakich warunkach i w jakich terminach.

r e k l a m a

Wsparcie dla młodych rolników finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020 otrzymają nowi gospodarze, którzy osobiście, przez osobę upoważnioną lub Pocztą Polską dostarczą odpowiednie dokumenty do oddziału ARiMR do 26 maja. W przypadku przesyłki pocztowej liczy się data jej nadania.

Jakie trzeba spełnić warunki?

Wsparcie przyznawane jest rolnikom, którzy spełnią określone wymagania, m. in.:

  • młody rolnik ma nie więcej niż 40 lat;
  • musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe; jeśli nie spełnia tego warunku, ma 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu wsparcia na uzupełnienie takich kwalifikacji;
  • musi posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha;
  • konieczne jest rozpoczęcie urządzania gospodarstwa nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • wielkość ekonomiczna (SO) przejmowanego gospodarstwa nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 150 tysięcy euro;
  • powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa powinna być co najmniej równa średniej krajowej. W województwach, gdzie średnia powierzchnia jest niższa niż krajowa – wystarczy, że powierzchnia gospodarstwa będzie równa co najmniej średniej wojewódzkiej;
  • maksymalna wielkość gospodarstwa to 300 ha;
  • przynajmniej 70% minimalnej wielkości użytków rolnych to grunty stanowiące własność gospodarza, będące w użytkowaniu wieczystym lub dzierżawione z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub od jednostki samorządu terytorialnego.

Co trzeba wiedzieć?

Co bardzo istotne, nowy gospodarz musi przeznaczyć całą sumę na inwestycje związane z działalnością rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych we własnym gospodarstwie.

Otrzymaną premię trzeba zainwestować w rozwój gospodarstwa – przy czym 70% pieniędzy musi być wydatkowana na inwestycje w zakup środków trwałych (maszyny, budynki, grunty). W przypadku maszyn i urządzeń w grę wchodzi wyłącznie zakup rzeczy nowych.

Na co młody rolnik nie otrzyma pieniędzy? Między innymi na chów drobiu, z wyjątkiem chowu ekologicznego, plantację roślin wieloletnich na cele energetyczne czy niektóre działy specjalne produkcji rolnej.

Beneficjenta będzie miał pewne zobowiązania, a wśród nich znajdziemy prowadzenie uproszczonej rachunkowości i wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej 10%.

Kiedy można spodziewać się wsparcia?

Dotacja zostanie wypłacona w dwóch ratach:

  • pierwsze 80% premii rolnik otrzyma po spełnieniu warunków zastrzeżonych w decyzji, w ciągu 9 miesięcy od dnia jej doręczenia;
  • pozostałe 20% zostanie wypłacone po zrealizowaniu biznesplanu.


Wniosek o przyznanie wsparcia i ważne dokumenty znajdują się TUTAJ.

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii