Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

45 mln zł na pomoc dla pszczelarstwa

Obrazek

Rosną wydatki na pomoc dla pszczelarstwa. Budżet tegorocznego programu wynosi 45 mln zł i jest o 1/3 większy niż rok wcześniej. W Krajowym Planie Strategicznym planuje się utrzymać wydatki na podobnym poziomie. 

wk4 października 2021, 13:47
O wsparciu dla pszczelarzy mówił w Sejmie wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, który odpowiadał na pytania posłów. Z jego informacji wynika, że w latach 2015–2021 do sektora pszczelarstwa w ramach krajowych programów wsparcia pszczelarstwa w Polsce trafiło ponad 190 mln zł. Budżet tegorocznego programu jest dwukrotnie wyższy w stosunku do 2015 r. i wynosi 45 mln zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym, gdy kwota wynosiła 34 mln zł, wzrost budżetu wyniósł 32%.


Szczegóły pomocy


W ramach realizowanego aktualnie „Programu wsparcia pszczelarstwa w Polsce na lata 2020–2022” refundowane są:
  • koszty organizacji szkoleń i konferencji pszczelarskich w wysokości 100%,
  • zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego w wysokości 60%,
  • zakupu środków leczniczych warrozobójczych w wysokości 90%,
  • zakupu matek pszczelich o znanej wartości użytkowej oraz pakietów okładów pszczelich z takimi matkami w wysokości 70%,
  • wykonywania analiz fizykochemicznych oraz analizy pyłkowej miodu w wysokości 100%. 


Dodatkowa pomoc


Po raz pierwszy w tym roku została uruchomiona dodatkowa krajowa pomoc dla pszczelarzy w wysokości 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Jest to pomoc o charakterze de minimis. Skorzystało z niej ponad 23 tys. pszczelarzy, którzy otrzymali ok. 20 mln zł. 


Pomoc będzie kontynuowana


MRiRW planuje w ramach Krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023–2027 kontynuować obecnie realizowane działania w krajowym programie wsparcia pszczelarstwa oraz utrzymanie poziomu wsparcia finansowego dla sektora pszczelarstwa w wysokości 10 mln euro rocznie.

- Rodzaje interwencji rozszerzamy dodatkowo o wsparcie naukowo badawcze. Ponadto dopuszczamy możliwość, aby również pszczelarz mógł wnioskować o wsparcie w ramach modernizacji gospodarstw pasiecznych. Promujemy również, aby w pierwszej kolejności finansowane były wnioski o pomoc dla młodych pszczelarzy celem odmładzania sektora – podsumował wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)