Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

800 zł/t odpadów z folii rolniczych – czy dofinansowanie zostanie zwiększone?

Obrazek

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 9 marca 2023 roku zwrócił się do Anny Moskwy o zwiększenie dofinansowania do kwoty 800 zł za tonę odpadów m.in. z folii rolniczych czy siatki. KRIR zawnioskował o rozszerzenie tego programu dodatkowo o opony rolnicze. Do kiedy trwa nabór? Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Patrycja Bernat14 marca 2023, 12:00
Ważnym krokiem w kierunku ochrony środowiska jest program dofinansowania usuwania folii rolniczych oraz innych opadów pochodzących z działalności rolniczej.

Jednak, jak zauważa zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych obecne dofinansowanie, które wynosi 500 zł/t nie jest w stanie pokryć kosztów związanych z usuwaniem odpadów w ekologiczny i bezpieczny sposób. Z tego też względu gminy nie decydują się na przystąpienie do tego programu, a zarząd KRIR zwrócił się do Anny Moskwy, Minister Klimatu i Środowiska o zwiększenie dofinansowania do kwoty 800 zł/t.

Dofinansowanie na opony rolnicze

Oprócz tego KRIR wniósł również o rozszerzenie programu, aby ten obejmował opony rolnicze. Nieprawidłowe usuwanie opon grozi zanieczyszczeniem wody oraz gleby, dlatego ważne jest rozszerzenie programu.

Do kiedy trwa nabór na dofinansowanie usuwania folii rolniczych?

Nabór ruszył 2 stycznia 2023 roku i potrwa do 31 marca 2024 roku. Poniesione koszty w okresie od 1 listopada 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku muszą zostać udokumentowane. NFOŚ nie pokryje kosztów zbioru odpadów, odpowiedzialna za to będzie gmina, która musi sama zorganizować transport lub prosić rolników o dostarczenie odpadów w wyznaczone wcześniej miejsca. Wypłata środków w ramach umów zawartych na podstawie wniosków złożonych w niniejszym naborze realizowana będzie do 31.03.2024 r.

Ile wynosi dofinansowanie dla gminy?

Każda gmina może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć jednak iloczynu 500 zł wyrażonej w mg masy odpadów. Wypłata nastąpi w formie refundacji. W przypadku kiedy dojdzie do wyczerpania limitu, wypłaty mogą zostać przesunięte przez NFOŚiGW na kolejny rok, ale nie więcej niż o jeden rok wobec planowanych terminów. Ważne jest, że przesunięcie nie może dotyczyć nie więcej niż 50% kwoty zaplanowanej do wypłaty na dany rok. Wsparcie to traktowane jest jako pomoc publiczna de minimis dla sektora rolnego.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie na usuwanie folii rolniczych?

Przygotowane wcześniej wnioski, powinny zostać złożone w formie elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”). W przypadku, kiedy brak podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy również dostarczyć wygenerowany przy użyciu GWD:
  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,
drogą pocztową lub kurierem na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa, z dopiskiem „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” albo złożyć bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone. Ocena wniosków rozpocznie się po zakończeniu naboru wniosków.
Wnioskodawcy będą informowani o wyniku oceny za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W jaki sposób organizują się gminy?

W momencie, kiedy gmina zdecyduje się na złożenie wniosku o wsparcie, musi oszacować ilość odpadów rolniczych. Do każdego gospodarstwa powinien trafić formularz, na którym rolnik określa oszacowaną ilość opadów.
Mając takie informacje, gmina wysyła wniosek do NFOŚIGW na określoną kwotę pomocy. W tym czasie gmina ogłasza również przetarg na odbiorcę odpadów. Zadaniem urzędów gmina jest zorganizowanie miejsca zbiórki odpadów, datę ich odbioru, rolnicy natomiast są zobowiązani do samodzielnego i na własny koszt dostarczenia ich do punktu odbioru.
Zdarzało się, że kwota 500 zł za tonę odpadów nie była w stanie pokryć całkowitego kosztu odbioru i utylizacji. W takim przypadku rolnicy byli proszeni o dopłatę. Dlatego też zarząd KRIR zwrócił się z wniosek o zwiększenie kwoty dofinansowania do 800 zł/t. 

Bernat Patrycja
Krir/MRiRW
fot. Jan Bromberek


Picture of the author
Autor Artykułu:Patrycja Bernat
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)