Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Niewypłacalny kontrahent. Czy będą rekompensaty dla rolników?

Obrazek

Będzie Fundusz Ochrony Rolnictwa, z którego mają być wypłacane rekompensaty rolnikom sprzedającym produkty rolne w przypadku niewypłacalności kontrahenta. Projekt ustawy ma być przyjęty przez rząd jeszcze w tym kwartale.

wk6 lutego 2023, 14:00
Zdaniem ministerstwa rolnictwa istniejące uregulowania prawne nie gwarantują uzyskania zapłaty przez producentów rolnych za sprzedane produkty rolne w sytuacji niewypłacalności podmiotów skupowych.

Brak możliwości odzyskania należności przez rolników

- Odzyskanie należności za sprzedane produkty rolne nie zawsze jest także możliwe w wyniku postępowania upadłościowego prowadzonego w trybie przepisów Prawa upadłościowego, pomimo iż w świetle tych przepisów należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego należą do pierwszej kategorii należności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy upadłości – przyznało ministerstwo rolnictwa.
Jednocześnie funkcjonujące przepisy unijne w zakresie pomocy publicznej dla producentów rolnych nie przewidują dopłat do składek ubezpieczenia od ryzyka upadłości podmiotów nabywających produkty rolne od rolników.

Czytaj także: Piotr Walkowski o nowej WPR: Nadal czekamy na przepisy krajowe


Zachodzi więc pilna potrzeba wprowadzenia rozwiązań systemowych umożliwiających producentom rolnym uzyskanie w sytuacjach głębokich spadków przychodów, czyli ryzyka, od których nie można wykupić polisy ubezpieczeniowej, częściowych rekompensat utraconych przychodów w celu kontynuowania przez nich produkcji rolnej, spłaty ciążących na nich zobowiązań lub kredytów oraz na zaspokojenie bieżących potrzeb życiowych rodziny.

Co proponuje rząd? Będą wypłacane rekompensaty dla rolników?

Rekomendowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie przepisów umożliwiających prawne uregulowanie utworzenia przez podmioty prowadzące:
  • skup,
  • przechowywanie,
  • obróbkę,
  • przetwarzanie lub dalszą odsprzedaż produktów rolnych.
Funduszu Ochrony Rolnictwa, z którego będą wypłacane rekompensaty rolnikom sprzedającym swoje produkty rolne w przypadku niewypłacalności tych podmiotów. W projekcie ustawy, który ukazał się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, proponuje się uregulowanie utworzenia, zasad finansowania, funkcjonowania Funduszu, oraz zakresu i trybu finansowania wypłacana producentom rolnym rekompensat. Proponuje się, aby środki Funduszu były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym administrowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Projekt ustawy ma być gotowy jeszcze w tym kwartale 2023 r.

wk
fot. envato.elements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)